Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FILIMA – The smart farmers solution for more sustainable and effective Field Lifecycle Management

Alternativ tittel: FILIMA - Bonde-smart system, for mer bærekraftig og effektiv feltlivssyklusstyring

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

332390

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Befolkningsvekst, raske klimaendringer og redusert tilgang på nytt landbruksareal gjør at verden står overfor store utfordringer knyttet til produksjon av større avlinger med økt kvalitet på eksisterende landområder. Dette prosjektet vil se spesielt på å optimalisere produksjonen av grovfôr, som er svært viktig for drøvtyggere som ikke bare kan benytte seg av beiteområder. For å lykkes med dette kreves det nye digitale løsninger som gjør det lettere å identifisere behovene på ulike deler av enga. Det unike datagrunnlaget sammen med oppdatert agronomi og kombinert med erfaringsbasert kunnskap vil gjøre det enklere å ta gode avgjørelser som vil bidra til å økt lønnsomhet for bonden. Gjennom riktig tiltak til riktig tid vil kvaliteten på fôret øke og styrke Co2 lagring i jord. Per i dag har bonden begrensede muligheter til å detalj-overvåke avlingen under vekst, dette er fordi det er for tidkrevende og upraktisk. Selv om man ga det et godt forsøk, ville det å identifisere tegn på uønskede endringer i deler av enga med det blotte øye være veldig utfordrende. Dagens løsninger er utviklet for enkeltoppgaver og ikke for et livsløpsperspektiv, det gjør det vanskelig å ta gode helhetlige beslutninger. Andre utfordringer er knyttet til brukervennlighet, systemer fra ulike leverandører ikke snakker sammen. Agrosense utvikler i samarbeid med SINTEF, NLR og FKRA en banebrytende teknologi som kombinerer sensor systemer, autonom droneplattform og avansert software for å bedre beslutningsgrunnlaget. Teknologien vil effektivisere krevende arbeidsprosesser og vil bidra til mer effektiv bruk av ressurser. Prosjektet har en strategi om å tilrettelegge for at bonden videreutvikler utstyrsparken som er tilgjengelig, samt synliggjøre karbonfangst i jord. Dette gjør løsningen mer attraktiv ved å minimere behovet for nye investeringer samt å tilføre en ny kilde til inntjening.

New agriculture technologies are needed to produce food more effectively for a growing world population. Precision agriculture methods are promising but can be challenging to implement due to the need for frequent collection of detailed crop data as well as challenges posed by a lot of proprietary equipment that cannot easily be adopted to existing machinery. Agrosense is building precision-agriculture technology to enable farmers to implement more effective regenerative farming techniques and to help justify the associated investments by realising untapped revenue streams for carbon capture. Four key innovations are required and will be developed in this project: • A capability for monitoring soil, crop, and local climatic conditions effectively. • Software models for complete field lifecycle, enabling optimisation for productivity and sustainability. • Automated data capture platforms to enable solutions to scale effectively with increasing farm size. • Methodology for developing new business models for farmer-centric technologies. Thus, new sensing strategies, measurement models, and data analytics that reflects farmers' and agronomists' know-how are needed. Agrosense is built on accumulated knowledge from three generations of farming entrepreneurship, with diverse agronomic and technological backgrounds and a farmer-centric vision. A collaboration with SINTEF, NLR, and FKRA will enable Agrosense to leverage world-leading expertise within sensor system development, drone technologies, machine learning and optimisation as well invaluable knowledge on field management paradigms to deliver an innovative, first-to-market solution that will enable Agrosense to carve a niche in the rapidly expanding European smart-agri market. The success of this project will help to position Norway at the forefront of smart tech for sustainable agriculture in Europe and by addressing UN sustainability goals 2, 8, and 15 will assist with the transition to a greener Norwegian economy.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri