Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TARRGET - Targeting Alginates to Resistant and Recurrent Infections: Generating Eradication Therapies

Alternativ tittel: TARRGET - Alginat til bruk mot resistente og kroniske infeksjoner.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

332416

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

AlgiPharma utvikler sin alginatteknologi for å forsterke effekten av antimikrobielle legemidler til behandling av resistente- og tilbakevendende infeksjoner. Disse alginatene har allerede vist potensial for å forbedre effektiviteten til antibiotika hos pasienter med cystisk fibrose (CF) gjennom forstyrrelse av mikrobenes biofilm. Dette nye prosjektet vil skape ekstra verdi ved å tilby nye produkter for utlisensiering som vil ha en bred anvendelse innen infeksjonskontroll. AlgiPharmas alginatteknologi vil bli brukt i kombinasjon med antimikrobielle terapier for å redusere mengden legemiddel som trengs for å kontrollere/utrydde infeksjonen og redusere de uønskede bivirkningene som ofte sees ved langvarig eksponering for disse antimikrobielle legemidlene. Gjennom kombinasjonen med alginat enten gjennom samtidig administrering eller direkte kobling, vil prosjektet søke å overvinne utfordringene med resistens, toleranse, løselighet og toksisitet i antimikrobiell behandling. Dette vil igjen føre til nye behandlingsalternativer for antimikrobiell resistens, som er en økende global trussel mot menneskehelse. I det første året av prosjektet vil vi konsolidere kommunikasjonen mellom prosjektpartnerne og etablere oppgaveprioriteringer for prosjektet med et kick-off møte til våren. Vi vil også sette i gang ansettelsesprosessen for rekruttering av ytterligere personalressurser til prosjektet. En av de innledende vitenskapelige oppgavene vil være å bygge en bank av alginatoligosakkarider med en rekke sammensetninger som kan brukes av prosjektpartnerne i påfølgende medikamentkombinasjons-/koblingseksperimenter.

The TARRGET project builds upon years of research on alginate oligomers, including data from clinical trials. We have seen that alginate oligomers potentiate the effect of certain antimicrobial drugs and this project seeks to evaluate the clinical and economic potential of such products. We have identified four target products to explore further based on preliminary data and the TARRGET project aims to prepare one or several of these for first-in-man clinical trials by the end of the project. The project is a collaboration between AlgiPharma, SINTEF and NTNU and we have worked together on a number of projects for more than 10 years. In addition we will use contract research organizations when needed. The project will create new alginate oligomers and test them in combinations with the antibiotics aztreonam and vancomycin to find the optimal combination and dose. We will also prepare new and better alginate oligomer conjugates to the antifungal drug amphotericin B in order to increase solubility and reduce toxicity, The same applies to polyamines, which have many exciting properties including antibacterial and antifungal and a newly synthesised example showed very promising in vitro data. These candidates will be extensively tested in vitro and in vivo and their pharmacoeconomic potential will be evaluated throughout the project before any transitions to preclinical and clinical trials can start. The goal is to have a new product on the market between 2027 and 2029.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena