Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

MAE3STRO

Alternativ tittel: MAE3STRO

Tildelt: kr 69 999

Skriving av søknad for Horisont Europa utlysningen Innovation in the Media, HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06. Vi var arbeidspakkeleder for søknaden, med fokus på pilotering.

Skriving av søknad for Horisont Europa utlysningen Innovation in the Media, HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06. Vi var arbeidspakkeleder for søknaden, med fokus på pilotering. MAE3STRO skal utvikle en platform for anvendelse av tilgjengelig AR/VR teknologi enten på produksjon eller etterproduksjonsstadiet

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa