Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

14th International Conference on Paleoceanography

Alternativ tittel: 14. Internasjonale Paleoseanografi Konferanse

Tildelt: kr 99 999

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombineres med et sterkt fokus på poster sesjoner som den arenaen der unge og etablerte forskere legge frem og diskuterer de nyeste resultatene. Det unike oppsettet til ICP bidrar sterkt til faglig utvikling og nettverksbygging. Gjennom foregående konferanser har fagmiljøet brukt ICP som en arena til å etablere en sterk posisjon i klimaforskningsmiljøet. Forståelsen av jordens klimahistorie er og har, for eksempel, vært en viktig del av kunnskapsgrunnlag for alle IPCC rapportene. ICP har en sterk tradisjon for sosiale programposter som bidrar til å bygge nettverk på tvers av land og kontinenter. ICP organiseres av fagmiljøet direkte og avholdes hvert tredje år. Bergen har ett stort paleoseanografimiljø i verdensklasse. Det er derfor betimelig at den 14. utgaven av ICP finner sted her. Vi ønsker å manifestere den rollen vårt fagmiljø spiller globalt og å gi inspirasjon til videre faglig utvikling. ICP14 ble tildelt Bergen i sterk konkurranse med villige arrangører fra Europa og Amerika. Det blir første gang ICP arrangeres i Nord Europa. Vi vil bruke ICP14 til å få yngre norske forskere til å engasjere seg i internasjonal toppforskning og sterke faglige nettverk, noe som kan bidra til suksess i EU-sammenheng og til de neste IPCC-rapportene. Beslutningstakere, media og den norske allmenheten vil bli informert om viktigheten av å forstå klimahistorien, med ett særlig fokus på noen av konferansens overordnede temaer; karbonkretsløpet, stabiliteten til klimasystemet, klimafølsomhet, vippepunkter og raske klimaendringer. Med paleoseanografimiljøet i Bergen som arrangør vil den norske tyngden i polarforskning få en tydelig internasjonal eksponering.

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombineres med et sterkt fokus på poster sesjoner som den arenaen der unge og etablerte forskere legge frem og diskuterer de nyeste resultatene. Det unike oppsettet til ICP bidrar sterkt til faglig utvikling og nettverksbygging. Gjennom foregående konferanser har fagmiljøet brukt ICP som en arena til å etablere en sterk posisjon i klimaforskningsmiljøet. Forståelsen av jordens klimahistorie er og har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlag for alle IPCC rapportene. ICP har en sterk tradisjon for sosiale programposter som bidrar til å bygge nettverk på tvers av land og kontinenter. ICP organiseres av fagmiljøet direkte og avholdes hvert tredje år. Bergen har ett stort paleoseanografimiljø i verdensklasse. Det er derfor betimelig at den 14. utgaven av ICP finner sted her. Vi ønsker å manifestere den rollen vårt fagmiljø spiller globalt og å gi inspirasjon til videre faglig utvikling. ICP14 ble tildelt Bergen i sterk konkurranse med villige arrangører fra Europa og Amerika. Det blir første gang ICP arrangeres i Nord Europa og forventes 800 deltakere, hvorav 200 on-line/remote. Vi vil bruke ICP14 til å få yngre norske forskere til å engasjere seg i internasjonal toppforskning og sterke faglige nettverk, noe som kan bidra til suksess i EU-sammenheng og til de neste IPCC-rapportene. Beslutningstakere, media og den norske allmenheten vil bli informert om viktigheten av å forstå klimahistorien, med ett særlig fokus på konferansens overordnede temaer; karbonkretsløpet, stabiliteten til klimasystemet, klimafølsomhet, vippepunkter og raske klimaendringer. Med paleoseanografimiljøet i Bergen som arrangør vil den norske tyngden i polarforskning får en tydelig internasjonal eksponering.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima