Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Optibid - decision support software for intraday electricity trading

Alternativ tittel: Optibid – programvare som gir beslutningsstøtte for strømhandel i intradagsmarkedet

Tildelt: kr 5,0 mill.

I løpet av det siste tiåret har kraftprodusenter i økende grad handlet nærmere leveringstidsounktet, i intradagmarkedene. Denne veksten vil fortsette enda raskere i årene som kommer, delvis drevet av tilstrømningen av variable fornybare kraftressurser, som vind og sol. Disse energikildene har imidlertid usikker produksjon som øker prisvolatiliteten i kraftmarkedene. Kraftprodusenter har derfor en mulighet til å øke fortjenesten ved å handle mer intelligent. Optibid er et beslutningsstøtteprogramvareverktøy for vannkraftprodusenter som tilbyr skreddersydde handelsstrategier i intradagmarkedene. Den er basert på forskningsresultater fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for elkraftteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Optibid gir vannkraftprodusenter mulighet til å utnytte sin fleksible produksjonsevne bedre, noe som gjør at mer variabel fornybar produksjon kan komme inn i systemet, og slik bistår overgangen til et mer fornybart energisystem.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020