Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Managing cognitivE decliNe throuGh theatre therapy, Artificial intelliGence and social robots drivEn interventions

Alternativ tittel: Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektet engAGE -- Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne -- er rettet mot personer med mild kognitiv svikt (MCI) og deres støttepersoner (f.eks. familiemedlemmer, helsepersonell og organisasjoner). Prosjektet tar sikte på å bekjempe og eventuelt bremse framgangen av kognitiv svikt hos personer med MCI-diagnose eller egen opplevelse av at en foreksempel ikke husker så godt lenger. Vi vil benytte den kognitive restevnen og støtte velværen hos målgruppen gjennom innovativ bruk av avansert teknologi som maskinlæring, ikke-invasiv bruk av sensorteknologi, selvrapportering samt kognitiv funksjonsstimulering som via morsomme og hyggelige sosiale aktiviteter (dramalek og minnefortelling). Bruken av sosiale roboter vil bli anvendt særlig innen det sistnevnte området. Et internasjonalt team bestående av partnere fra Romania, Sveits, Italia og Norge vil forske og utvikle nye teknologiløsninger og prøve disse ut blandt brukere i alle fire land. Målet er å komme fram til teknologier med kommersialiseringspotensial både innen infrastruktur og sluttbrukerteknologi.

The engAGE project aims to combat and slow down cognitive decline progression, to enhance the intrinsic capacity of the users, and to support the well-being of older persons with mild cognitive impairment (MCI) by providing an ecosystem of services based on an innovative system that integrates social robots, IoT-based monitoring, and machine learning techniques. engAGE targets the challenges and needs of elders with MCI, family caregivers, and healthcare professionals. engAGE unique selling proposition lies in the innovative and rather complete approach to the self-management of older adults’ cognitive decline by joining non-invasive IoT and self-reporting monitoring, machine learning-based cognitive assessment, and social robot-driven interventions in terms of coaching for activities self-management (step-wise instructions and reminders), cognitive function stimulation via fun and enjoyable social activities (drama play and memories storytelling). Commercialisation activity leader is Tellu a large enterprise with good expertise in commercialising AAL&IoT solutions closely supported by IRIS Robotics which is commercialising robot-based solutions. The envisioned route to market is targeting B2B2C as the main route while also considering B2C as the secondary path. In the first case, the target is healthcare professionals or organisations who want to monitor and follow up their patients with MCI and while in the second case the older adults with MCI and their family members. The business case exploits the engAGE unique selling features and builds on revenue streams identified for each target group featuring market push and pull strategies for commercializing the outcomes in 24 months after the project ends and an outreach and dissemination strategy that foresees the definition of specific message for the main target audience such as people suffering from MCI and their caregivers, healthcare professionals and organization, the general public, potential investors, etc.

Budsjettformål:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme