Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercialisation of IOR Software from The National IOR Centre of Norway – COMIOR

Alternativ tittel: Commercialisation of IOR Software from The National IOR Centre of Norway – COMIOR

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektnummer:

332555

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Improved Oil Recovery (IOR) er den ekstra oljeutvinningen som oppnås utover det som er beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD). Med dagens produksjonsplaner vil mer enn halvparten av påviste oljeressurser på norsk sokkel forbli i undergrunnen. National IOR Centre of Norway (NIORC) ble tildelt av Norges forskningsråd etter en nasjonal konkurranse, og startet opp i desember 2013. Senterets mål var å utvikle ny kunnskap og teknologi for å øke utvinningen utover anslagene under dagens PUD. IOR-senteret ledes av Universitetet i Stavanger, med forskningsinstitutter NORCE og IFE som kjernepartnere. Flere andre forskningsgrupper, 9 olje- og serviceselskaper, fullfører senterets liste over samarbeidspartnere og samarbeidspartnere. Senteret har bidratt til implementering av miljøvennlige teknologier for økt oljeutvinning på norsk sokkel. FoU-aktivitetene initiert av National IOR Center har ført til utvikling av flere nye programvareverktøy som kan hjelpe industrien til å forstå hva som skjer i reservoaret under nåværende vanninjeksjon og nye IOR-metoder og å overføre forståelse oppnådd fra lab-skala til feltskalasimulering og / eller optimalisering av virkelige feltoperasjoner. Prosjektet har vist at det fins interesse for løsningene i industrien og et kommersielt potensial for verktøyene som er utviklet. Et godt fundament for videre kommersialisering er utviklet gjennom prosjektet og i prosessen har vi fått et mye tydeligere bilde av hva som er forventet av løsningene for at de skal være interessante for industrien og også bedre oversikt over veien fremover mot den første kommersielle bruken av programvaren.

The main outcome of the project is that it gave us a much clearer understanding of the ownership of the developed software and a clearer picture of potential business models and the process of further commercialization of solutions developed through the IOR Centre. This implies: - Due diligence of Software code and IPR as the solutions through many years have been developed in cooperation between Norce, UiS and IFE. - Through dialogue with several oil operating companies/potential customers regarding the developed IOR we have got a clearer understanding of market needs and required fits between software solutions and existing workflows. We also got a clearer understanding of expected technical improvements before commercial versions can be launched in the market. - Through discussions with existing service providers/potential distribution partners for the IOR solutions, we gained better insights in possible distribution models and possible partnerships.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020