Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utstyrskonsept for batchbasert CO2-transport og injeksjon

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

332563

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Geografi:

Utvikler et utstyrskonsept for batchbasert CO2-transport og injeksjon ved skip. Utstyret skal støtte en operasjon hvor en transporterer CO2 på skip, og så med høyest mulig forsvarlige hastighet pumpe CO2 (med riktig trykk og varmekombinasjon) i et offshore reservoar. Dette krever nye sikkerhetsløsninger, ny materialforståelse med nye løsninger på felt som stigebrønn og svivel (det som gjør at skipet kan rotere rundt en brønn).

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa