Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interessentmøte for maritim sektor - HAVBRUK

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

332585

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

UN Global Compact Norge ønsker å invitere bedrifter til et interessent møte, for å diskutere sirkulærøkonomi med fokus på havnæringer. Fagseminaret vil totalt vare i 2 timer, og det er ønskelig å invitere fire foredragsholdere, som alle holder et foredrag på 15 min hver. På bakgrunn av de faglige presentasjonene vil det innledes til samtaler i “breakout rooms” på teams, hvor deltakerne på interessentmøte kan diskutere med hverandre. Denne delen vil vare ca 35 min, og hver av foredragsholderne vil fasilitere til diskusjon i hvert sitt rom. Foredragsholderne vil være fra ulike felt, og presentere ulike aspekter av marine næringer og deres innovative løsninger innen sine respektive fagfelt. Arrangementet kommer til å være strukturert rundt tre hovedpunkter. Det første punktet er viktigheten av restorative aktiviteter, altså aktiviteter som ikke kun fokuserer på å begrense skadeomfanget av ressursutnyttelse, men som også forsøker å snu en negativ tendens i forhold til økosystemer og biomangfold, og skape nye muligheter. Det andre punktet er innovasjon. Arrangementet skal inspirere til og fremme innovative og bærekraftige løsninger og bruksområder av maritime ressurser. Det tredje og siste hovedpunktet er sirkularitet. Foredragene skal også se på den maritime sektoren gjennom en sirkulærøkonomisk linse, hvilket betyr en vektleggelse av hele kretsløpet til diverse maritime ressurser og samspillet mellom andre sektorer og havbruk.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning