Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel glaucoma surgery stent

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

332589

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Glaukom er en øyesykdom som gradvis blir verre og som kan ødelegge synet. Økt trykk inne i øyet er en viktig risikofaktor. Verden over er omtrent 57,5 millioner mennesker berørt av sykdommen, som er den viktigste årsaken til blindhet i global målestokk. De siste årene har såkalte «minimale inngrep», hvor et lite plastikkrør settes inn i øyet, blitt brukt for å redusere trykket i øyet og dermed motvirke sykdommen. Dessverre viser det seg ofte at trykket ikke reduseres nok. Vi har derfor utviklet et design med flere enn én kanal. Dermed kan man, hvis effekten ikke er god nok, åpne ytterligere én eller to kanaler etter innsetting for å øke effekten, noe vi håper skal redusere behovet for nye kirurgiske inngrep i øyet og samtidig redusere bruken av trykksenkende øyedråper. I dette prosjektet har vi verifisert at konseptet vårt fungerer i en modell av øyet. I fortsettelsen søker vi å utvikle et implantat som kan brukes på mennesker.

Prosjektet har verifisert at det er interesse og behov for vår nye oppfinnelse, og vi vil derfor gå videre med å utvikle og kommersialisere denne. Vi har dokumentert effekten av et stent med flere kanaler in vitro, og publisert disse resultatene. Vi regner det som sannsynlig at vi vil se tilsvarende resultater in vivo når en prototype er utviklet for klinisk testing. Verifisering av biokompatibilitet in vivo kan være tilstrekkelig for å sikre kommersiell utnyttelse (utlisensiering). I motsatt fall er vi forberedt på å gjennomføre en klinisk studie (og etablere oppstartsselskap). Vår oppfinnelse innebærer en forbedring av gjeldende glaukombehandling, som vi forventer vil redusere behovet for nye inngrep i øyet og bruken av trykksenkende legemidler. Forskerne har publisert sine in vitro resultater, og vi forventer nye publikasjoner i forbindelse med preklinisk og klinisk utprøving av en prototype. Ved at den første kliniske studien utføres ved OUS får forskerne og deres kolleger verdifull erfaring med utvikling og testing av medisinsk utstyr til bruk i øyet. Selve utviklingen gir dessuten innsikt i verdikjeder for steril produksjon av medisinske implantater som kan komme til god nytte i fremtidige innovasjonsprosjekter. Vi ser også frem til utvekslinger med regulatoriske myndigheter, som vi regner med vil føre til en godkjenning av et nytt klasse 3 medisinsk utstyr til bruk i øyet. Vi ser for oss to hovedveier for kommersialisering av denne oppfinnelsen: Utlisensiering/salg til en eksisterende markedsaktør, eller opprettelse av et oppstartsselskap som kan stå ansvarlig for klinisk utvikling og markedsføring (inkl. regulatorisk godkjenning). Oppstartsselskapet kan i sin tur enten etablere egen produksjon eller bli solgt til en større, internasjonal aktør for global utrulling av produktet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020