Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The Coring Company - SPACE Woman Tech-EU

Tildelt: kr 49 999

Gjennom PES finansieringen skal vi utvikle konsept og prosjekt, samt skrive søknad til programmet Woman Tech EU. For å sikre best mulig kvalitet vil vi bruke profesjonell søknadskonsulent til gjennomlesing og innspill i prosessen.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa