Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel treatment for dry mouth

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332612

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020