Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Non-Invasive Diagnostic Tool for Heart Failure

Tildelt: kr 0,50 mill.

Hjertesvikt er en av de vanligste hjertesykdommene og rammer over 64 millioner mennesker i verden hvert år. Den har en like høy dødelighet som de dødeligste krefttypene. Det finnes imidlertid ulike typer hjertesvikt, og det er utfordrende å diagnostisere og kategorisere pasientene riktig. Dette resulterer i at kardiologer, selv på ekspertnivå, har betydelig innbyrdes variasjon i hvordan de kategoriserer pasientene. En allment akseptert standard for diagnostiserer mangler, og det er stort behov for bedre diagnostiske metoder. Forskere ved kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, King’s College London og Nagoya City University har utviklet en ikke-invasiv, semi-automatisert analysemetode for å diagnostisere hjertesvikt og skreddersy terapi. Metoden er basert på rutinemessig ultralydvurdering av venstre hjertekammerfunksjon hos pasienter med symptomer på kortpustethet eller hjertesvikt. Metoden kan implementeres som programvare på både eksisterende og nye ultralydskannere i alle klinikker rundt om i verden. Verktøyet skal gjøre kardiologer i stand til å gi bedre og raskere diagnoser og tidligere og mer målrettet behandling og dermed bedre behandlingsresultater og redusere sykehusinnleggelse av pasientene. Dette prosjektet har vist at det er forretningsmessig potensial for teknologien gjennom å undersøke industriinteresse og vurdere markedspotensial og gjennom å patentbeskytte teknologien.

Key market players have provided valuable insights in the market potential, clinical relevance, regulatory pathways and technology-implementation options and have shown strong interest in the project. If we are able to verify that the tool is robust and reliable and can provide real-time guidance to the cardiologists, we believe a major ultrasound actor will be interested in developing the product and take it to the market. Then the goal of the project will be achieved: To enhance the quality of heart failure diagnostics to improve patient health, cardiologist confidence and success rate, and hospital economy. If we decide to establish a company based on the technology, we will create to work places and value creation in Norway. The inventors have strongly engaged in the commercialization activities of the project and gained valuable insight into patent processes, industry partnering and entrepreneurial mindset.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020