Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Digital Narrative

Alternativ tittel: Senter for digitale fortellinger

Tildelt: kr 155,6 mill.

Senter for digitale fortellinger (CDN) er et senter for fremragende forskning på nye fortellingsformer i digitale medier. Vi forsker på hvordan fortellinger fungerer i dataspill, elektronisk litteratur, i VR og i sosiale medier. Vi utforsker også hvordan kunstig intelligens kan brukes for å skape fortellinger og spre dem. CDN har som mål å forstå hvordan nye måter å fortelle på endrer måten vi ser på oss selv og på verden omkring oss. Fortellinger er grunnleggende for menneskelig eksistens: de gir struktur til våre individuelle og kollektive forståelser av alt fra hva det betyr å være et menneske til hvordan vi tenker på hva et fellesskap er. Den som forstår hvordan man bruker digital teknologi til å fortelle historier som treffer folk har makt til å endre måten vi tenker på og påvirke fremtidens samfunn. Digitale fortellinger er nye former for historiefortelling drevet av datateknologi. Moderne liv er i økende grad drevet av digitale fortellinger. Konspirasjonsteorier sprer seg på Facebook, dataspill tilbyr fantasiverdener som deles av millioner av spillere, og kunstig intelligens genererer både fiksjon og nyhetsartikler. Likevel mangler vi en helhetlig forståelse av hvordan digitale fortellinger fungerer, til hvilke mål de blir brukt, og hvordan de former kulturen nå og i fremtiden. CDN møter dette behovet ved å utvikle et tverrfaglig teoretisk rammeverk for digital fortelling. Senteret vil koble teori og praksis i fem områder: elektronisk litteratur, dataspill, narrative datasystemer, sosiale medier og nettverksfortellinger, og AI, VR og XR.

The Center for Digital Narrative (CDN) is designed to move radically beyond the state of the art to define a new, independent research field specifically focused on digital narrative. Digital narratives are new forms of storytelling driven by computation. Contemporary life is increasingly driven by digital narratives–whether anti-vax conspiracy theories proliferating on Facebook, storyworlds emerging from a computer game industry that now dwarfs other sectors of the entertainment industry, or machine learning systems that generate fiction. Yet we lack a comprehensive and cross-sectoral understanding of how digital narratives function, to what ends they are being used, and how they are shaping culture now and in the future. CDN addresses this need by developing an interdisciplinary theoretical framework for digital narrative using innovative research methods organized in five integrated nodes corresponding to our secondary objectives. CDN will merge theory and practice in essential humanities-led research on digital narrative in Electronic Literature, Computer Games and Interactive Digital Narrative, Computational Narrative Systems, Social Media and Network Narratives, and Extended Digital Narratives. The University of Bergen (UiB) is uniquely positioned for this work. Our research groups in electronic literature, digital culture, and game studies have already made foundational contributions to those fields and our PIs are at the nexus of global research networks. CDN builds upon these substantial research strengths to immediately bring Norwegian research in digital narrative to the forefront. CDN will establish Norway as a world leader in innovative humanities research and train a new generation of humanities researchers who will be ready to address future challenges. CDN will deepen our knowledge of how digital technologies impact one of the most fundamental human activities: how we tell the stories that shape our lives and understanding of the world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder