Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

BCEPS (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health)

Alternativ tittel: BCEPS (Bergen senter for etikk og prioritering innen helse)

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektnummer:

332673

Prosjektperiode:

2023 - 2033

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Tøffe prioriteringer er uunngåelig i alle lands helsetjenester. Disse valgene skaper vinnere og tapere, selv om budsjettene gradvis øker. Bør lavinntektsland gir høyere prioritet til å forebygge og behandle hjerte-kar sykdommer og kreft dersom det gir mindre ressurser til mødre- og barnehelse? Bør Norge prioritere ny og kostbar genterapi for sjeldne sykdommer eller styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser? Å avgjøre om prioriteringene er rettferdige krever etisk vurdering og medisinsk og økonomisk evaluering. Bergen Senter for etikk og prioritering innen helse (BCEPS+) ønsker å utvikle nye metoder og et nytt etisk rammeverk for effektiv og rettferdig fordeling. Vi samler data i en stor modell for en hel befolkning sin helse og inntekt. Deretter studerer vi virkningen av ulike prioriteringer på nivået og fordelingen av helse og inntekt over tid. På denne måten vil vi utvikle nye metoder for økonomisk evaluering av helsetiltak. Disse eksperimentene vil så hjelpe oss til å forstå og utvikle et bedre etisk rammeverk for prioritering innen helse som tar hensyn til både rettferdig fordeling og effektivitet. Vi vil også samle data og måle effekten av tiltak for å redusere ulikhet i helse. Vi utvikler nye forskningsdesign og analytiske strategier for å måle effekter på ulikhet i store kontrollerte studier. Samlet sett vil ny kunnskap, nye metoder og et forbedret etisk rammeverk hjelpe oss til å formidle relevant kunnskap til beslutningstagere nasjonale og internasjonalt. BCEPS+ leder The Disease Control Priorities Project (DCP4) som vil publisere slik relevant kunnskap og nye anbefalinger om prioritering. BCEPS+ har som mål å bli et internasjonalt attraktivt senter for yngre forskere, med nyskapende PhD kurs, internasjonal utveksling mellom UiB og toppuniversiteter og gode karrieremuligheter. Et flertall av våre studenter går videre til akademiske stillinger eller tar på seg lederroller innen helse og helsepolitikk.

Resource scarcity in health care is unavoidable and a cause of premature deaths and excess morbidity. All countries ration health services, often through market forces or ad hoc mechanisms that typically favour the well off. One question is who should have priority access to new technologies, e.g. COVID-19 vaccines? Rationing creates winners and losers. Determining whether a rationing policy is fair requires ethical evaluation. Combining better methods to evaluate the distribution of health care resources with refined ethical frameworks will help decision makers develop fairer and more impactful policies. BCEPS+’s foundational research will address four major research gaps: a) Current economic evaluation methods do not combine the impact of interventions on both health and income distributions; b) While ethical frameworks can inform evidence generation and policy decisions, those that exist do not integrate concerns for fairness efficiency; c) The impact of health interventions on equity is rarely adequately measured in randomised controlled trials or other epidemiologic studies; d) Fragmentation makes it difficult to provide evidence-informed recommendations for priority setting that integrate both fairness and efficiency. To close these gaps, BCEPS+ is organised around four work streams: 1. Innovative Methods to evaluate the impact of interventions on both health and income. 2. A “Rationing Lab” to determine the impact of alternative ethical frameworks on population health and income. 3. Equity Impact Studies using analytic epidemiologic designs. 4. Core Analytics for Disease Control Priorities. Led by researchers renowned in their fields, these work streams will generate ground-breaking results that will emerge from these new methods and new ethical framework for fair and efficient priority setting in health. BCEPS+ is poised to become a world-leading research environment that will attract and train new talent for years to come.

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder