Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance

Alternativ tittel: PRIMA - Senter for presisjons-immunterapi

Tildelt: kr 155,6 mill.

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen til kreftpasienter. En enkelt innsprøyting av immunceller genetisk programmert til å gjenkjenne kreftceller kan kurere flere typer blodkreft. Derimot har immunterapi ikke hatt like stor suksess ved annen kreftbehandling. Det skyldes i hovedsak skyldes to utfordringer: 1) Det er vanskelig å identifisere «trygge» målmolekyler i kreftcellene, og immunreseptorer som effektivt gjenkjenner dem, og 2) immun-hemmende mekanismer i kreftsvulstene. Senter for presisjons-immunterapi (PRIMA) vil løse disse utfordringene slik at celle-basert immunterapi kan benyttes til å behandle flere kreftformer enn i dag. Vi vil benytte oss av immunsystemet til friske blodgivere for å kunne rette behandling mot helt nye angrepsmål som finnes i kreftceller hos mange pasienter. Andre mål for immunterapi vil bli oppdaget ved å karakterisere i detalj de ulike celletypene i kreftsvulster og hvordan de interagerer. Vi forventer at en kombinasjon av gen-modifiserte immunceller og proteinbaserte legemidler, som kan motvirke immunhemmende mekanismer i kreftsvulsten, radikalt kan forbedre kreftbehandling. Lovende behandlingskonsept tas videre for utprøvning i kliniske studier i en ny infrastruktur for avansert celle- og genterapi.

Immunotherapy has transformed outcomes for patients with cancer. A single infusion of genetically modified T cells expressing chimeric antigen receptors (CAR-T cells) can lead to cures for advanced disease. However, the success of cell therapy is largely limited to B-cell malignancies. Major challenges to extend cell-based immunotherapy to other types of cancer include i) lack of cell surface molecules that can be safely targeted by CARs and evoke efficient T cell responses, and ii) immune exclusion and immune suppression in the tumor microenvironment (TME), leading to therapy failure. The Precision Immunotherapy Alliance (PRIMA) makes use of donor-derived immunity to overcome these bottlenecks and thereby extend cell-based immunotherapy to a wide range of hematological and solid cancers. This opens the door to novel categories of therapeutic targets that are shared among large numbers of patients but ignored by the patient immune system. Targets identified by bioinformatics combined with mass spectrometry will be pursued for generation of reactive, donor-derived T-cell receptors (TCRs). We will use multi-dimensional spatial imaging and single-cell RNA sequencing to identify immunosuppressive elements in the TME and translate results into design of novel protein-based biologics with fine-tuned binding and transport properties optimal for anti-cancer treatment. Cytotoxic T- and natural killer (NK) cells engineered to express TCRs will be used in disease-relevant models to determine efficacy and safety alone or in combination with TME modulating strategies. Finally, multi-modal gene-editing in inducible pluripotent stem cells (iPSCs) will be used to develop universal off-the-shelf therapeutic cells with tailored specificity, increased potency, and in vivo persistence. Promising therapeutic modalities will be scaled-up for first-in-man clinical trials in a new infrastructure for advanced cell therapy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder