Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: INDUVITA

Alternativ tittel: Self-sustaining speculum (SSS) and prefilled induction catheter (PICO)

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektnummer:

332835

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Dette innovasjonsprosjektet har som mål å utvikle nytt og viktig utstyr for igangsetting av fødsel. Igangsetting av fødsel før naturlig fødselsstart er nødvendig ved flere tilstander, som kan skyldes forhold ved både mor og barn. I dag er vanlig prosedyre innleggelse av et ballongkateter innenfor mormunnsåpningen. Dette stimulerer kroppen til produksjon av hormoner som starter fødselen. Utstyret som brukes til dette i dag er et spekulum tilpasset ikke-gravide og et urinkateter for menn. Hverken spekulumet eller kateteret er laget for gravide med behov for igangsetting av fødsel. Det er flere forhold ved dagens utstyr som ikke er tilfredsstillende. Prosedyren er unødvendig vanskelig for legen og til tider smertefull for pasienten, prosedyren lar seg ikke alltid gjennomføre grunnet mangler ved utstyret og spesielle anatomiske forhold hos gravide, og utstyret gir dårlig hygieniske og estetiske forhold i perioden kateteret skal ligge inne. Vi skal i prosjektet å utvikle et nytt spekulum spesielt tilpasset de anatomiske forhold hos den gravide. Dette vil gi bedre innsyn for behandlende lege og mindre ubehag for kvinnen. Bedre innsyn gir raskere gjennomføring og høyere suksessrate av prosedyren. Vi ønsker videre å utvikle et kateter spesialtilpasset for igangsetting av fødsel tilpasset de anatomiske forhold hos den gravide og kravene til et slikt ballongkatet er ved igangsetting. Dette vil også gi mindre ubehag under innleggelsen av kateteret, samt i perioden kateteret skal ligge i livmoren. Målet er å gi kvinnene en bedre opplevelse av igangsettingsprosessen, mindre behov for innleggelse, bedre effekt av behandlingen og bedre utkomme av de igangsatte fødslene.

Dette kvalifiseringsprosjektet har designet og patentert nytt medisinsk utstyr for å forbedre prosedyren "oppstart av fødsel med ballong". Produktene skal gjennom "proof of consept" videreutvikles frem til produksjon og CE-merking.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020