Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

A novel method to improve treatment of type 1 diabetes

Alternativ tittel: En ny metode for bedre behandling av type 1 diabetes.

Tildelt: kr 5,0 mill.

På verdensbasis er det mer enn 465 millioner mennesker som lever med diabetes, og om lag 10 % av disse har diabetes type 1 (DM1). Siden DM1 er en kronisk sykdom, utgjør det naturlig nok en stor byrde for pasienten og samtidig store kostnader for helsevesenet. Det brukes store ressurser på forskning for å utvikle nye medisiner og nye tekniske løsninger for å bedre behandlingen av diabetes, og markedet for utstyr til diabetesbehandling var beregnet til å være om lag 25.0 milliarder USD i 2020. Forskere ved NTNU har gjennom mange år arbeidet med å utvikle nye løsninger for behandling av DM1. Nylig har de utviklet en metode som kan bedre behandlingen av DM1 ved å øke lokal blodsirkulasjon, noe som kan bidra både til raskere opptak av insulin samt redusere forsinkelsen i kontinuerlige glukosemålere (CGM). Dette kan være et viktig steg på veien mot utvikling av en helautomatisk kunstig bukspyttkjertel, det vil si en helautomatisk styring av insulintilførselen hos pasienter med DM1. Den nevnte økningen i lokal blodgjennomstrømning er påvist i en såkalt mulighetsstudie på friske frivillige. Neste steg er å verifisere at den økte blodgjennomstrømmingen både øker hastigheten på insulinabsorbsjon samt gir en mer presis glukosemåling. Hovedmålet for dette kommersialiseringsprosjektet er å lisensiere løsningen til relevante industriaktører som kan videreutvikle metoden, ta den til markedet, og dermed gi pasienter med diabetes bedre livskvalitet. Siden metoden potensielt kan forbedre ytelsen til de fleste tekniske løsninger som i dag er i bruk innen diabetesbehandling, er det mange aktuelle lisenstakere for denne løsningen. For å kunne oppnå dette målet, er planen å gjennomføre teknisk og klinisk validering av den nye metoden gjennom dette verifiseringsprosjektet. I tillegg skal vi gjennom prosjektet få en bedre forståelse av markedet og markedets behov, utvikle og sikre immaterielle verdier samt initiere dialog med potensielle lisenstakere

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020