Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

INTEGRATED Intermodal Network Traffic management Expansion for GReater CCAM Analysis and Technical Exploitation

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektet skal kooridneres av ITS Norway i tett samarbeid med SAMS Norway. For PES: Det er etablert en skrivegruppe ledet av SAMS og ITS Norway. gruppen består også av to personer fra MapTM Tekninsk universitet i Delft. Denne forsterkes med Runar Søråsen som leies inn av ITS Norway. (Han jobber også deltid for foreningen på andre prosjekter) Tidsplanen er lagt opp til å være ferdig med 90% før jul og ta resten innen 12. januar 2022 Benytte og dele informasjon fra trafikkstyringssentralene i veg, bane, sjø og luft med flåteoperatører som styrer flåter på sjøen, banen , vegen og i luften over lange avstander. Fra målsetningene (blir helt sikkert endret i løpet av PES-perioden): One of the missing links in C-ITS/CCAM-operations is the connection between Traffic Management in all modes and long distance, complex Fleet Management. This project will establish the concepts and ecosystems to enable this communication to ensure efficient use of the infrastructure and vehicles. INTEGRATED vil: • Establishment of concepts and an ecosystem (based on known data value chains - EU-Project SOCRATES 2.0) that enables collections of dynamic traffic information over long distances across all modes. • Based on the concepts and ecosystem; Establishment of a customized Network Manager that allow: o Fleet Management systems to optimize their operations across all modes o Translate strategies for transport services into tactical and operational orchestration of the Fleet Managers mobility services and the logistic operations • Through small-scale pilots and large-scale modelling and simulation; optimized algorithms to support multi-modal, multi-objective operations • Establishment of governance-principles for the data value-chain

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa