Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Holistic evaluation and restoration measures of human impacts on freshwater ecosystems across biogeographical gradients

Alternativ tittel: Adaptive tiltak og evalueringer for å redusere mennesklige påvirkninger på økosystemer i ferskvann over en biogeografisk gradient.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Økosystemer i ferskvann er under hardt press fra mange menneskelige påvirkninger. Dette er en stor utfordring for biodiversiteten i ferskvann, og også for velferden til mennesker ettersom de økologiske prosessene i ferskvann bidrar til å opprettholde viktige økosystemtjenester som filtrering av vann og mat. For at vi skal motvirke dette negativet presset så er det viktig å forstå hvordan økologiske prosesser endrer seg når miljøet endrer seg. Samtidig blir det mer og mer aktuelt å kunne forutse hvilke endringer vi kan gjøre for å redusere de negative påvirkningene. Økosystemer i ferskvann er under hardt press fra mange menneskelige påvirkninger. Dette er en stor utfordring for biodiversiteten i ferskvann, og også for velferden til mennesker ettersom de økologiske prosessene i ferskvann bidrar til å opprettholde viktige økosystemtjenester som filtrering av vann og mat. For at vi skal motvirke dette negativet presset så er det viktig å forstå hvordan økologiske prosesser endrer seg når miljøet endrer seg. Samtidig blir det mer og mer aktuelt å kunne forutse hvilke endringer vi kan gjøre for å redusere de negative påvirkningene. FreshRestore er et internasjonalt Biodiversa prosjekt som har fokus på å frembringe kunnskap rundt dette. Prosjektet har partnere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Spania. Vi vil samle, integrere og analysere data fra økosystemer i ferskvann og menneskelige påvirkninger, på tvers av partner-land, for å forstå hvordan vi kan forhindre negative effekter på disse viktige økosystemene i fremtiden. Til dette benytter vi informasjon på alt fra skog-type i et område, menneskelig fortykk indeks, næringsnett i innsjøer, til størrelsesfordeling hos fiske-populasjoner. Vi utvikler også statistiske modeller som inkluderer forskjellige typer data, for å kunne fremskrive den økologiske betydningen av naturbaserte restaurerings tiltak. Vi vil evaluere mulige tiltak, som for eksempel planting eller bevaring av vegetasjons-buffersoner rundt vannforekomster, i et samfunnsøkonomisk perspektiv for å finne de beste naturbaserte løsningene i Europa for fremtiden.

Freshwater ecosystems are under tremendous anthropogenic stress both at a global scale (e.g. from climate change) and also at catchment scales (e.g. from land use). This is not only problematic for biodiversity, but also for human prosperity as a functional freshwater ecosystem provides a range of ecosystem services. A key challenge of the 21st century is therefore to understand and predict how freshwater ecosystems respond to the suite of stressors, and concurrently how we can sustain and restore these systems at a large scale. To achieve this task we need a coherent framework to understand and predict how the suite of stressors influences functional diversity, as the target for mitigation measures, in freshwater systems. Our project, FreshRestore, will use lake ecosystems across Fennoscandia as a model system. The project is based upon existing datasets of abiotic parameters, fish community and population structure and trophic diversity from stable isotopes across large environmental gradients in Fennoscandia. These datasets, collated by consortium members will be expanded and merged with information on climate, land- and waterscape utilization as well as restoration and mitigation efforts (e.g. habitat restorations, wetlands, regrowth of forest and buffer zones). We will develop and employ an integrative modeling framework estimating and merging demographic traits with information on trophic diversity and niche utilization from stable isotope analyses, and how the outcome varies with anthropogenic stressors. The resulting scenarios will be tested for generality at European scale by including case-studies areas with less available data (Spain). We will also combine the ecological knowledge with socio-economic models to evaluate the cost-efficiency of different nature based solutions (e.g. altered land use) and assess how to improve biodiversity in lakes through simulations of different implementations.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling