Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Støtte til UiBs deltagelse i European Energy Research Alliance Executive Committe

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektnummer:

332944

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klima og energiomstilling er ett av UiBs tre faglige satsingsområder. UiB skal innenfor dette området utnytte og utvikle breddeuniversitetets muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. Hovedansvaret for å implementere satsingen i organisasjonen er lagt til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Energidirektøren har det daglige oppfølgingsansvaret for satsingen. UiBs energidirektør er sentral i arbeidet med å legge til rette for og fremme UiBs ambisjoner knyttet til energiomstilling. En viktig del av mobiliseringen inkluderer kontakt med aktører utenfor UiB; fra akademia, fra næringsliv og fra andre relevante stakeholdere. Deltakelse i European Energy Research Alliance (EERA) blir et viktig bidrag til den pågående aktiviteten.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi