Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting

Alternativ tittel: Bruk av elektronisk tannbørste med digital oppfølging

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektet har hatt som mål å få frem kunnskap om bruk av elektroniske tannbørster med digital oppfølging kan være et nyttig verktøy i tannhelsetilbudet til pasienter som får hjemmetjenester. Det har vært utprøvd et begrenset antall tannbørster (10) over en 1 mnd periode på brukere i Sogndal kommune, og som har sensorer for registering av bruk. Pandemien har gjort at det ikke var mulig å utplassere tannbørster til flere brukere på det aktuelle tidspunktet. Registeringene er overført til en app, og kan avleses av brukere selv, pårørende eller helsepersonell, avhengig av hvem som er gitt tilgang. Det har i fokusgruppe intervjuer med tannhelse - og helsepersonell vært avklart at en direkte kobling mot andre sensorer for f.eks tilstedeværelse, ikke har vært hensiktsmessig. Mulig kan en kobling mot kamera være hensiktsmessig i noen tilfeller. Bruken av tannbørstene har blitt godt mottatt av brukere, pårørende og helsepersonell. Det vil i videre forskning være interessant å se på om bruk av tannbørster med slike sensorer kan bidra til bedre tannhelse, og derved bedre folkehelse til utsatte grupper som f,eks pasienter som mottar hjemmesykepleie. Implementering av utstyr, oppfølging og datahåndtering bør samordnes med, og følge annen utvikling innen e- helse og velferdsteknologi.

Det har i prosjektet vært vurdert å knytte opp bruk/registeringer av tannbørstene til annen sensorteknologi som er utplassert i de enkelte hjem, f.eks påminnelser, lokaliseringstekonologi. Det er ikke vurdert til å være hensiktsmessig - det blir kompliserende, og vil ikke ha noen hensikt. Brukere av hjemmetjenestene har oppfølging på andre måter som ikke direkte innvirker på registeringer av tannbørstene. Evt tilknytning til kamera kan være en god ide med tanke på samhandling og digital hjemmeoppfølging via video.

Poor oral health due to low-quality toothbrushing efforts is widespread in elderly citizens, leading to an increased occurrence of pneumonia and other serious conditions and diseases. High-quality oral hygiene has been shown to: a) save 1 in 10 deaths caused by pneumonia infections in the elderly population, b) increase quality of life of the cognitively impaired elderly and their relatives and caregivers, c) present a positive business case for private and public healthcare providers, and d) present a new business opportunity for the healthcare industry, if found safe and feasible in use. The two ORASTAR industry consortium members MEDICA and ZITEC have previously successfully collaborated on developing an oral-care monitoring product for the nursing-home sector called CARIOT BRUSH, which is currently being evaluated at several care organizations in Denmark and Norway. However, our collaborating end-user organizations find that oral-care challenges are much more widespread in the homecare sector compared to care institutions. In the homecare sector, a gradual decline in the ability to provide proper oral self-care is often not detected by caregivers in due time, which could lead to several diseases, reduced quality of life of the elderly and their relatives, and high costs associated with hospitalization and rehabilitation. In addition, accurate toothbrushing status information could arguably also support identifying those citizens who can still handle the daily brushing tasks themselves, and who are therefore not in need of assistance. This could likely help avoid unnecessary care contacts and thus minimize the risk of spreading infectious diseases, as well as save caregiver resources. The ORASTAR project is planned as a short collaborative feasibility study aiming at creating a shared agenda between business and end-user partners for investigating the potential of extending the existing CARIOT BRUSH product for use in the homecare sector.

Budsjettformål:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme