Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Balancing production and environment

Alternativ tittel: Arealbruk for en bærekraftig balanse mellom matproduksjon og miljø

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektet PROENV (PROductionENVironment:Arealbruk for en bærekraftig balanse mellom matproduksjon og miljø) vil lage verktøy for å vurdere hvordan en oppnår en god balanse mellom landbruksproduksjon og miljøeffekter ved å optimalisere fordelingen av husdyrgjødsel i tid og sted. Det fokuseres på effekten av «arealsparing» (land spare) versus «arealdeling» (land share). Ved arealsparing deles landskapet inn i områder med intensivt landbruk og områder uten landbruk. Dette skal ivareta økosystemfunksjoner som ofte fortrenges når det kun drives intensivt. Ved arealdeling begrenses intensiteten på hele arealet og økosystemtjenestene inkluderes i landbruksproduksjonen. Økologiske og agroøkologiske metoder er ofte aktuelle. Ved å sammenligne metodene vil vi lage et rammeverk for å bestemme om landsparing eller -deling, eller en kombinasjon er den beste framgangsmåten for å skape en balanse mellom matproduksjon og det naturlige miljøet. Vi vil utvikle eksisterende programvare for å beregne bedre utnyttelse og redusert nitrogentap fra gjødsel. Den utvikles til å bruke tilgjengelige data fra ulike Europeiske regioner slik at verktøyet får et bredt nedslagsfelt. PROENV vil organisere møter med bondeorganisasjoner og miljøforvaltning internasjonalt og lokalt, og arrangere offentlige webinarer der vi vil invitere miljø- og bondeorganisasjoner I tillegg til fagfellevurderte vitenskapelige artikler og en doktorgradsavhandling, vil resultater fra prosjektet presenteres i korte, målrettede videoer og populære artikler. ProEnv har partnere fra Danmark (leder), Spania, Italia og Norge. De norske partnerne vil i hovedsak arbeide på gårdsnivå. En doktorgradsstipendiat vil jobbe med systemanalyse og modellering, og studere effekt av intensitetsnivå i melkeproduksjonen på utslipp av klimagasser, energibruk, næringsbalanser, biodiversitet og økonomi. Som en del av dette vil vi undersøke effekt av økologiske og agroøkologiske metoder som alternativ til intensiv landbruksproduksjon.

The PROENV project (balancing PROduction and ENVironment) will explore the impact of the land spare and land share approaches to balance production and ecosystem services. In a land spare approach, the landscape is partitioned into areas with highly productive agriculture and areas with extensive or no agriculture that provide other ecosystem services. In the land share approach the farming intensity is limited in the whole area. This results in a less partitioned landscape, where the shared land provides all ecosystem services including agriculture. This will provide a framework to decide if the balance between production and other ecosystem services is best achieved using a land spare, land share or a mixed approach for a particular region. We will investigate measures to reduce nitrogen losses from manure and contribute to the adaptation of existing software to enable modelling of manure N utilization at field, farm and regional scales. The tool was developed for use in a specific geographic region. In PROENV, its technical and modelling capacities will be extended for use in other regions of Europe. PROENV will gather stakeholders (farmer’s organisations and environmental regulators) internationally and locally for dialogue meetings to uncover practical and legal barriers to optimized resource utilization. The results will be presented in public webinars. In addition to scientific articles in peer reviewed journals, results will be presented in short, targeted videos and popular articles at PROENV’s webpage and on partners' social media channels. The Norwegian partners will mainly work on Farm-scale measures. The role of intensification on GHG emissions, energy consumption, nutrient balance, biodiversity and economy will be explored. Intensification is defined as increased purchase of nutrients and energy on a farm-level. A PhD study in systems analysis (LCA and other modelling tools) will be central. The Norwegian partner will lead the dissemination.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram