Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

MoBaBrain: National network for brain development and increased societal impact

Alternativ tittel: MoBaBrain: Nasjonalt nettverk for hjerneutvikling og psykisk helse

Tildelt: kr 0,80 mill.

Ungdomsårene er preget av store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er formbar, noe som tillater stor grad av læring og tilpasning til omgivelsene. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle mentale lidelser i denne livsfasen. Omtrent halvparten av voksne pasienter med mentale lidelser rapporterer at de opplevde symptomer før 14 år og mer enn to tredjedeler før fylte 24 år. Sykdomsdebut for mentale lidelser ser altså ut til å sammenfalle med en tidsperiode med store endringer i hjernen, samt overgangen til nye roller i livet gjennom ungdomstiden. Ved å studere hjernen og den psykiske helsen hos deltakere i den norske Mor-, far og barn-studien (MoBa) vil vi undersøke samspillet mellom genetiske, biologiske, miljømessige og sosiale faktorer. Vi ønsker å kartlegge normal hjerneutvikling, og avdekke hvordan unormal utvikling henger sammen med psykisk helse. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til forebygging, oppdagelse, og behandling av psykiske lidelser. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, og forskergrupper i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger. Gjennom dette forsterkningsprosjektet vil vi styrke det nasjonale samarbeidet og nettverket samt videreutvikle strategiene for åpen forskning, formidling og kommunikasjon i det pågående ERC-prosjektet Brainmint.

This application will provide funding to support the recently established MoBaBrain network, which is a national Norwegian network comprising researchers from major Universities and University Hospitals in Norway. The aim of MoBaBrain is to collect highly valuable brain imaging data from children and adolescents in the Norwegian MoBa study before they develop mental illness. The participants are now in their early and late teens. Since this is a life phase with increasing incidence rates of mental disorders, this is a task with high urgency. MoBaBrain is enabled by and builds on the adolescent arm of the ERC grant BRAINMINT, but represents considerable added value by providing a national network with large opportunities for increased impact. The aims of the application are aligned with the criteria and priorities listed in the call, in particular “…the establishment and operation of national networks in connection with the H2020 or Horizon Europe project”. Providing administrative support will not only increase the direct value of the network, but will also indirectly support activities related to dissemination and outreach towards the scientific community, stakeholders and user groups, and the general public. Lastly, by supporting coordination and harmonisation across MoBaBrain sites, this application will strengthen our Open Science efforts through streamlined data management and curation to promote efficient and safe sharing of data and codes.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder