Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dynamics of Affect Modulation in Neurodevelopmental Disorders

Alternativ tittel: Stemningssvingninger ved nevroutviklingsforstyrrelser

Tildelt: kr 3,0 mill.

Tradisjonelt har klassifiseringen av psykiatriske lidelser vært basert på kliniske observasjoner og vitenskapelige vaner. Slike tradisjoner har resultert i diagnosesystemer der tilstander som tilsynelatende deler mange symptomer og risikofaktorer regnes som distinkte kategorier. I DynAMoND-prosjektet vil en sammenligne tre slike psykiatriske diagnoser: ADHD, bipolar lidelse og borderline (emosjonelt ustabil) personlighetsforstyrrelse. Disse tilstandene har oftest blitt studert separat innen fagfeltene barnepsykiatri, voksenpsykiatri og personlighetsforstyrrelser. Alle disse lidelsene er preget av sterke humørsvingninger som kan vare i timer, dager eller måneder. Disse humørsvingningene, også kalt emosjonell ustabilitet, er svært plagsomme og kan være vanskelig å behandle. Vi vet ikke om den underliggende biologien av disse humørsvingningene er felles på tvers av lidelsene. DynAMoND er en samarbeidsstudie som gjennomføres i Tyskland, Spania, Sveits, Norge og Italia der vi vil utforske følelsesmessige svingninger ved disse tre tilstandene på tvers av tradisjonelle diagnosegrenser. Vi vil inkludere pasienter med ADHD, bipolar lidelse eller borderline personlighetsforstyrrelse, samt friske kontrollpersoner (120 i hver gruppe, fra 14 til 30 års alder). Vi vil bruke data fra smarttelefoner og deres innebygde sensorer, samt data fra nettbaserte undersøkelser, for å samle inn informasjon om humør, aktivitet og stress. Deltakerne vil også avgi spyttprøver for genetiske studier. Data fra spørreskjemaer vil bli innhentet i begynnelsen av studien. På slutten av studien vil pasientene motta en oppsummering om funn, hovedresultater og praktiske anbefalinger. Vi håper at prosjektet kan gi bedre behandling, mindre sykdomsbelastning og bedre livskvalitet for store pasientgrupper.

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most frequent neuro-developmental disorder, with high persistence into adulthood, where it is often comorbid with bipolar disorder (BipD) and Borderline Personality Disorder (BPersD). Whether this is due to shared pathophysiological mechanisms is unclear. All three disorders are characterized by long- or short-term fluctuations in affective states; in BipD, these are low in frequency but high in amplitude, while in ADHD and BPersD, mood and emotional state are more dynamic. In this project we employ the DynAffect model which proposes the existence of an affective “attractor” (termed homebase) reflecting the organism’s main affective state. We extend this by proposing the existence of a second (or third, respectively) affective homebase during depressive (or manic) episodes; also, we hypothesize that the parameters attractor strength and variability differ between disorders. To test this, we will examine high- and low-frequency mood changes with ecological momentary assessment (EMA) in young patients suffering from either disorder, with respect to their pattern of affective dynamics and stressor exposure. This allows to model the fluctuation of affect according to the Modified DynAffect Model and the impact of stress and sleep thereon using granular real-world data. We will also test whether polygenic risk scores (PRS) for Depression, ADHD, BipD, BPersD and Resilience load onto critical parameters of the model. We will thus investigate shared and unique aspects of affect fluctuation across disorders. The results of this study can directly impact on patients’ lives, as they are empowered to link external exposures with their affective state. Also, our results will help in diagnostic assessment by validating an EMA platform, which could reduce misdiagnosis. Finally, the data might govern the perfect timing for therapeutic interventions as critical windows of mood fluctuation can be identified.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet