Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: All-Trans Retinoic Acid in Photodynamic Therapy

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektnummer:

333099

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fotodynamisk terapi (PDT) er i klinisk bruk for behandling av forskjellige solide tumorer (karsinomaer) og baserer seg på kombinasjon av tre ikke-toksiske komponenter: Fotosensitiser, lys og oksygen. Ved aktivering av fotosensitiseren med lys overføres energi fra fotosensitiseren til molekylært oksygen, hvilket resulterer i dannelse av reaktive oksygenarter (ROS) med cytotoksisk potensiale. Det er tidligere vist at forbindelser som fremmer celledifferensiering, slik som vitamin D, kan bidra til å øke effekten av PDT-behandling. Med dette prosjektet tar vi sikte på å dokumentere effekt, i en musemodell, av en ny kombinasjonsbehandling rettet mot karsinomaer som ellers er vanskelige å behandle. Hvis prosjektet lykkes, gir det oss anledning til å utvikle en kombinasjonsbehandling som kan egne seg for utprøving i mennesker.

Prosjektet lyktes med å sende inn patentsøknad, men var tvunget til å trekke søknaden før publisering pga. manglende kommersielt potensiale. Konseptet vil bli undersøkt nærmere på forskningsbasis.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020