Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementation of pretreatment unit in Norwegian industrial manganese alloy production

Alternativ tittel: Realisering av forbehandling av råvarer i en separat enhet i industriell manganproduksjon i Norge

Tildelt: kr 0,80 mill.

Stål er et viktig metall i hverdagen vår. For å produsere stål trengs manganlegeringer Produksjon av mangan (Mn) krever elektrisk energi og gir CO2 utslipp. Disse miljøbelastningene kan reduseres ved å tørke, varme opp og fjerne oksygen fra råvarene før de mates inn i ovnen hvor Mn-legeringene produseres. EU Horizon 2020 prosjektet PreMa (grant 820561) skal utvikle og demonstrere teknologier for slik forbehandling av råvarer til Mn-legeringer. Til forbehandling skal det brukes bærekraftige energikilder, enten termisk sol, biokarbon eller CO-rik avgass. For de norske manganprodusentene er CO-rik avgass fra mangan produksjonene det mest aktuelle alternativet. PreMaImNo vil utvikle et samarbeid mellom PreMa og ansatte på alle Eramet sine norske smelteverk . Beste lokalisering for en første forbehandlingsenheten vil bli identifisert gjennom dette samarbeidet. I tillegg vil miljø fotavtrykk, og krav fra og påvirkning av forbehandling på både det aktuelle smelteverket og lokalmiljøet rundt dette klarlegges. Dette forventes å bidra til at teknologiene fra PreMa raskere kan taes i bruk industriel

PreMaImNo will support the implementation of pretreatment of Mn-ores with CO-gas at Norwegian Mn-alloy plants. Eramet Norway's three plants located in Sauda, Kvinesdal and Porsgrunn will be assessed and a prioritised recommendation of which of the plants that should be first in line for implementation will be prepared. The production sites produce different products, varying amounts and operate at different modes. The varying production relations at the three sites implies that the conditions for the pretreatment unit will vary (such raw material mixture and off-gas composition), and as such, implementation of a unit will provide different effects at each of the sites. Workshops will be held at each of the three plants. An evaluation of environmental impact will be performed through process analysis and LCA using the tools developed in H2020 PreMa project. Plant specific requirements as well as requirements and impact of CCU and CCS will be included in the evaluation. The work will be disseminated to the employees, and local community and authorities. Close coorperation and dissemination is strongly weighted in the project work.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder