Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitale og autonome maritime transportsystemer

Alternativ tittel: Digital and autonomous maritime transport systems

Tildelt: kr 0,80 mill.

Det å styrke den sjøbaserte transporten i Norge vil være nøkkelen til et mer bærekraftig norsk samfunn. Automatiserte havner, autonome skip og automatisert godshåndtering er nøkkelparametre som må inngå i transportsystemet om det skal kunne konkurrere med vei. Forsterkningsprosjektet har som mål å etablere dialog og samarbeid med norske maritime aktører rundt temaet autonom og digital maritim transport, med spesielt fokus på nye skipskonsepter og terminalløsninger for små og mellomstore havner. Det legges opp til et samarbeid med NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) med fokus på den maritime logistikken, der det autonome skipet er en del av et større transportsystem. Videre skal man gjennom prosjektet holde arbeidssamlinger med relevante aktører for å kartlegge mulighetene som ligger i konseptene som blir foreslått i det EU-finansierte Horizon 2020 prosjektet AEGIS, samt å presentere viktige resultater fra prosjektet, med spesielt fokus på mor-datter løsninger med knutepunkter (havner) der mor-skip kombineres med lokale materuter (mindre datter-skip). Forsterkningsprosjektet vil få betydelig positiv virkning i Norge ved at norske interessenter får tilgang til metoder og spesifikasjoner som det er bred internasjonal enighet om, samt at de får informasjon om transportsystemkonsepter fra AEGIS-prosjektet som kan implementeres i Norge, spesielt med fokus på fjordområder og utnyttelse av mindre (og gjerne sentrumsnære) havner. Havnene vil få en mer sentral rolle i AEGIS-konseptene og også digitalisering av kommunikasjon og prosesser er et viktig aspekt. Viktige aktører å involvere er myndigheter (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet), havner, redere og andre skipsoperatører, vareeiere og logistikkoperatører og tjenesteytende næring (forsikring, verft, utstyrsleverandører, etc.).

Det å styrke den sjøbaserte transporten i Norge vil være nøkkelen til et mer bærekraftig norsk samfunn. Automatiserte havner, autonome skip og autonom godshåndtering er nøkkelparametre som må inngå i transportsystemet om det skal kunne konkurrere med vei. Hovedmålet med dette forsterkningsprosjektet er å ta tak i dette gjennom å etablere en norsk arbeidsgruppe for autonom og digital maritim transport med spesielt fokus på nye skipskonsepter og terminalløsninger for små og mellomstore havner. Arbeidsgruppen skal inngå i NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) med fokus på den maritime logistikken, der det autonome skipet er en del av et større transportsystem. Videre skal man gjennom prosjektet holde workshops med relevant industri for å kartlegge mulighetene som ligger i konseptene som blir foreslått i AEGIS-prosjektet og gjennomføre seminar for å presentere viktige resultater fra AEGIS-prosjektet, med spesiell fokus på det norske caset (i Trondheimsfjorden), herunder mor-datter løsninger med knutepunkter (havner) og lokale materuter. Forsterkningsprosjektet vil få betydelig positiv virkning i Norge ved at norske interessenter får tilgang til metoder og spesifikasjoner som det er bred internasjonal enighet om, samt at de får informasjon om transportsystemkonsepter fra AEGIS-prosjektet som kan implementeres i Norge, spesielt med fokus på fjordområder og utnyttelse av mindre (og gjerne sentrumsnære) havner. Havnene vil få en mer sentral rolle i AEGIS-konseptene og også digitalisering av kommunikasjon og prosesser er et viktig aspekt. Viktige aktører å involvere er myndigheter (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet), havner, redere og andre skipsoperatører, vareeiere og logistikkoperatører og tjenesteytende næring (forsikring, verft, utstyrsleverandører, etc.).

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder