Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Toolbox for intEgrated multi-vector Energy islands in NOrway

Alternativ tittel: Verktøykasse for sektorkobling av lokale energisamfunn i Norge

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektet har som mål å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet E-LAND til et bredt spekter av norske aktører i energisektoren. Verktøyene i E-LAND brukes av blant annet havner og lokale energimiljøer, og prosjektets hovedmålgruppe er tilsvarende brukere i det norske markedet. E-LAND-prosjektet har utviklet en verktøykasse som består av et fleksibelt system av metoder og IKT-verktøy som brukes for å styre sektorkobling i lokale energisystemer. Verktøykassen består av i) teknologiske verktøy som inkluderer et prognoseverktøy for etterspørsel og tilbud (på tvers av flere sektorledd), et planleggingsverktøy for kortsiktig planlegging av anleggsdrift, et simuleringsbasert planleggingsverktøy for langsiktige investeringer, og en tilpasset plattform for integrering av ulike energiressurser, ii) verktøy for å kunne utvikle innovative forretningsmodeller for energisamfunn, og iii) metodikk for sosialt engasjement. E-LAND integrerer flere ulike energivektorer, som elektrisitet, varme og gass. Det fleksible systemet utviklet i prosjektet gjør det mulig for lokale energisamfunn å lagre energi. Dette prosjektet sørget for at norske aktører i energisektoren fikk mulighet og støtte til å utnytte resultatene. Det ble gjennomført åtte strategiske aktiviteter rettet mot ulike norske interessenter over hele landet: En konferanse, et webinar, et stort arrangement i samarbeid med Borg havn, som er vår pilot, en dedikert workshop med energibransjen og 4 tilleggsarrangementer. På Borg havn i Fredrikstad vises verktøyene fra E-LAND i praksis. På alle arrangementene ble det organisert åpne diskusjoner om energiutfordringene nordiske samfunn står overfor, og hvordan verktøyene fra E-LAND kan være en del av løsningen. I tillegg ble mulighetene for fremtidig samarbeid med Smart Innovation Norway og E-LAND-partnere i nasjonale og internasjonale Horizon-prosjekter fremmet.

The activities that were organized during the course of implementation of the E-NO project witnessed enthusiastic participation from 200+ participants in total. This immense interest and engagement of various stakeholders during the eight activities conducted to present the H2020 E-LAND, helped in increasing the network and visibility of SIN in Norway. Overall, the activities conducted in the E-NO project facilitated in reaching out to the relevant and important stakeholders who benefit from the outcomes and results of the H2020 E-LAND project. Thus, It can be concluded that the funding opportunities provided to Smart Innovation Norway by the Research Council of Norway in this case of the E-NO project for disseminating the project outcomes of the H2020 E-LAND project is effective and necessary to exploit the key outcomes from the Horizon Europe projects in Norway.

E-NO project will maximize impact from the H2020 E-LAND project in Norway by disseminating the project results to relevant actors associated with energy communities (isolated, rural and urban), and ports and to provide Norwegian actors a vibrant platform to access international partners for collaboration in Horizon Europe funding scheme. The aim is to introduce the E-LAND toolbox with its community, business and technology layers for Norwegian actors to increase the opportunities for Norwegian actors to benefit from the EU project outcomes. To acheive this 4 events are targeted which involves 1 webinar for energy solutions related actors including communities and municipalities, 1 dedicated workshop with the relevant community in Norway, 1 symposium under a bigger Norwegian event related to energy, and 1 full-day event at the port of Borg to showcase E-LAND pilot. E-LAND tools have immense potential in decarbonizing ports, therefore, a full one-day port event shall be organized to showcase learning from E-LAND project pilot towards Norwegian ports. To facilitate easy dissemination of H2020 E-LAND various dissemination material (project sheet, product sheet, pilot sheet, etc) will be created in Norwegian. These dissemination materials will be distributed in all the organized event as well as parallel channels of Smart Innovation Norway, i.e., business networks, municipality network of Smart Cities department, 2 business clusters and incubator.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder