Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Supporting open sharing of FAIR Norwegian neuroscience data via the EBRAINS research infrastructure

Alternativ tittel: Støtte til åpen og FAIR deling av norske nevrovitenskapelige data via forskningsinfrastrukturen EBRAINS

Tildelt: kr 0,80 mill.

Hjernen er den mest kompliserte strukturen vi kjenner til og det forskes intensivt for å kartlegge hjernens struktur og funksjon. Målet er å skape ny kunnskap som kan gi oss en bedre forståelse av hvordan hjernen fungerer, slik at vi kan simulere hjernens funksjoner og behandle sykdommer som rammer hjernen. De fleste forskningsresultater presenteres i vitenskapelige artikler, men dataene som ligger til grunn er ofte vanskelige å sammenligne, og mange data forblir utilgjengelige for andre forskere. The Human Brain Project var en stor EU satsning på hjerneforskning som leverte den åpne forskningsinfrastrukturen EBRAINS, som samler organiserte data, verktøy og ITK ressurser som skal gjøre det enklere for forskere å samle, analysere, integrere og åpent dele sine forskningsdata. Dette gjør det mulig å gjenbruke dataene til å verifisere funn, utforske nye hypoteser, og til å kombinere dem med andre data for å skape ny kunnskap. Gjennom dette støtteprosjektet har vi hjulpet norske forskere til å utnytte EBRAINS til åpen deling av nevrovitenskapelige data. Vi har vært i kontakt med norske forskningsmiljøer, arrangert seminarer og kurs der vi har gitt opplæring og praktisk hjelp til å komme i gang med datadeling og bruk av ulike analyseverktøy tilbudt gjennom EBRAINS. Innsatsen har resultert i økt kunnskap om tilbudet, identifisert konkrete utfordringer med deling av sensitive data og bidratt til at flere norske datasett er tilgjengelige via EBRAINS.

Through tailored and domain-specific guidance and training of Norwegian neuroscientists in the use of available tools and infrastructure, we have contributed to increase the number of Norwegian researchers who openly share their research data. The project has increased the awareness of the importance of sharing data and the available resources to manage and analyze data to facilitate data sharing. In the long term, we expect that increased awareness about resources offered through EBRAINS, and accumulated skills, knowledge and experiences among Norwegian researchers will improve how neuroscientific data are managed and organized and increase the amount of Norwegian neuroscience shared in accordance with the Research Council's guidelines.

Despite substantial research efforts, our understanding of the brain and its diseases is still limited. Acquiring data about the brain is a time consuming and complex process, and open sharing of data is now recognized as vital to preserve valuable data and to increase transparency in the research process. To facilitate this, the Human Brain Project (a FET Flagship project) has developed the EBRAINS infrastructure, enabling scientists to collect, analyze, share, and integrate brain data, and to perform modelling and simulation of brain function. However, the implementation of neuroinformatics tools in general and data sharing in particular is still limited among the Norwegian neuroscience community. The few laboratories that have shared their data via the EBRAINS infrastructure have depended on dedicated funding for curation scientists to aid in data organization. We here apply for supplementary funding to increase and strengthen the dissemination of data management practices and sharing of neuroscience data to Norwegian laboratories, which will increase the impact of the research infrastructure. The project will build on established expertise from the EBRAINS curation team at the University of Oslo, expand on the outreach and community engaging efforts of the High-Level Support Team of the Human Brain Project, and utilize synergies with established researcher education institutions.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder