Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian centre for hydrogen value chain research

Alternativ tittel: Forskningssenter for bærekraftige hydrogenverdikjeder

Tildelt: kr 120,0 mill.

For å nå nasjonale og globale utslippsmål, spesielt i transport- og industrisektoren, er det et stort behov for å finne alternativer til fossile brennstoff. Elektrifisering og batteriteknologi er ikke tilstrekkelig til å oppnå dette skiftet, på grunn av ladetider, plassbehov og begrensninger i effekt. Hydrogen kan tette dette teknologigapet, men energibehov, samfunnsmessig tilpasning og forretningsmodeller er alle nåværende hindringer. HyValue skal bidra til å løse disse utfordringene. Hydrogenbaserte energibærere generer ikke utslipp av CO2 når de brukes til å generere elektrisk kraft, men hvis utslipp skal unngås så må også produksjonen av disse energibærerne være utslippsfri. Dette betyr at ren og fornybar energi, som vann-, vind- eller solkraft, må brukes som energikilder. Alternativt må CO2 generert i hydrogenproduksjonsprosessen fanges og lagres. Forskningssenteret HyValue samler et bredt tverrfaglig konsortium av nasjonale og internasjonale forskningspartnere med spisskompetanse innen hydrogenrelatert teknisk, økonomisk, juridisk og samfunnsmessig forskningsfelt. Senterforskningen vil spenne fra studier av nye, energieffektive metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk, til hvordan hydrogensektoren kan modnes som et teknisk system i samfunnet. For å oppnå det sistnevnte vil HyValue også utvikle ny kunnskap for å vurdere og forbedre risikovurderinger for hydrogentransportsystemer og verdikjeder. Like viktig er forskning på økonomiske og regulatoriske barrierer som må overvinnes for å etablere en robust hydrogenbasert energisektor. Relevansen av forskningsaktivitetene vil sikres gjennom senterets brukerpartnere, som representerer ledende nasjonale og internasjonale industribedrifter samt sentrale offentlige partnere.

The proposed FME-centre HyValue aims to facilitate the safe and sustainable development of value chains for hydrogen and hydrogen-based energy carriers in industry and society. It will be run in close collaboration between research- and user partners. International cooperation and researcher training will be included in the centre. A deep transition to hydrogen-based energy carriers can only be achieved through a holistic approach including technical solutions, economic incentives, regulatory framework, societal and environmental impact and risk. HyValue takes a broad technical-economic-societal-environmental perspective, addressing hydrogen and ammonia value chains, business models, overarching policy and system integration issues. The centre will: - explore methods for hydrogen and ammonia production, targeting novel technologies for significant increase in energy efficiency and corresponding cost reduction - exploit and develop solutions for transport, storage and filling/ bunkering of hydrogen-based fuels - analyse maritime value chains and study regulations and economic incentives to avoid barriers and promote business models for hydrogen and ammonia - develop a novel framework for assessing the strength of knowledge in risk assessments for hydrogen and ammonia systems - frame the technology development and business models in a societal embeddedness context and document the total emission of greenhouse gases for hydrogen and ammonia value chains The holistic approach adopted by the HyValue consortium will secure that the research supports the overall ambition to accelerate the transition to a net-zero economy, bringing about new technical solutions as well as empowering Norwegian industry with methods and tools that can enable the development of profitable products and services. HyValue will increase the national and international competitiveness on hydrogen-based solutions for implementation in society, with maritime application as the main driver.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi