Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatics Coordinating Facility 2022-2027

Tildelt: kr 5,0 mill.

Fagfeltet neuroinformatikk handler om å sammenstille, sammenlikne og analysere data som beskriver hjernens oppbygning og funksjon. Datamengdene beskriver ulike nivåer av organisering i rom og tid, samlet inn med et bredt spektrum av metoder. Formålet er å legge grunnlaget for en forbedret forståelse av hjernefunksjon som inspirasjon for teknologiutvikling og for å forebygge og behandle sykdommer i hjernen. Det internasjonale koordineringsorganet for neuroinformatikk, INCF, katalyserer og koordinerer utviklingen av nevroinformatiske metoder og anvendelser og fremmer opplæring på feltet. Den norske INCF-noden fungerer som en bro mellom forskningsmiljøene i Norge og det globale INCF-nettverket. Node-partnere ved UiO, NMBU, NTNU og Ahus bidrar til utviklingen av felles standarder og beste praksis for grunnleggende, beregningbasert og klinisk nevrovitenskap gjennom deltakelse i INCF-arbeidsgrupper. Noden bidrar også til INCF-styringen og deltar i prosesser for godkjenning av foreslåtte nye standarder og beste praksis. Noden fremmer bruken av neuroinformatikkverktøy og tjenester blant forskere i Norge ved å tilby brukerstøtte og opplæring, inkludert datahåndtering og dataforvaltning, atlasbasert analyse av hjernebilde-data, verktøy for datamodellering og ressurser for klinisk nevrobildebehandling. Node-partnerne produserer opplæringsmateriell som formidles via INCF Training Space og integrerer neuroinformatikk i relevante kurs for doktorgradsstudenter.

Neuroinformatics is dedicated to the integration and analysis of diverse data sets across scales, techniques, and species through the development of computational approaches and infrastructures required to achieve an improved understanding of brain function and positively impact the health and well-being of society. The International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF, is an independent international organization catalyzing and coordinating the global development of neuroinformatics approaches and advancing training in the field. The Norwegian INCF node is the bridge between the research community in Norway and the global INCF network. The node partners at UiO, NMBU, NTNU, and Ahus will contribute to the development of community standards and best practices for basic, computational, and clinical neuroscience through participation in INCF working groups. The node will contribute to the INCF governance, including the community driven endorsement process for the proposed new standards and best practices. The node will promote the uptake of neuroinformatics tools and services by researchers in Norway by providing user support and community contacts for a range of tools and services, including data management and stewardship, atlas based analysis of brain image data, tools for computational simulation, and clinical neuroimaging resources. Node partners will produce training material for dissemination via the INCF Training Space and will aim to embed neuroinformatics in relevant courses for PhD students.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering