Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Reducing food chain GHG emissions through a Norwegian industry perspective

Alternativ tittel: Reduksjon av klimagassutslipp fra matindustri i et norsk perspektiv

Tildelt: kr 0,80 mill.

Matindustrien er en stor kilde til klimagassutslipp, og vi er nødt til å utvikle og ta i bruk nye løsninger og teknologi for å løse dette problemet og oppnå en mer bærekraftig matproduksjon her til lands. CONNECT vil knytte norsk industri til H2020-prosjektet ENOUGH for å forsikre økt norsk deltakelse (både industri og andre aktører). Dette skal gjøres gjennom å kommunisere med industrien for å kartlegge deres behov, dele resultater fra hovedprosjektet og sammen finne ut hvordan resultatene kan tas i bruk i Norge. I hovedprosjektet ENOUGH vil ny teknologi og metoder i europeisk matproduksjon utvikles for å muliggjøre kutt i klimagassutslipp. For å skreddersy løsninger til norsk industri, vil CONNECT ta utgangspunkt i to av de største matsektorene i landet, sjømat og kjøtt. I startfasen vil det arrangeres workshops for disse sektorene med vekt på å skape nettverk med en felles forståelse og motivasjon for bærekraftig matproduksjon, samt kartlegge behovene i dagens produksjon. I neste runde vil fokuset gå over på løsninger – hvordan kan teknologi tas i bruk i gitt sektor for størst mulig reduksjon av klimaavtrykk, og hvor er forskningsbehovet størst? I hele prosjektløpet vil kommunikasjon til ulike målgrupper være et gjennomgående fokus. For at virkelig endring skal kunne skje, er ikke forskningsresultater nok – de må tas i bruk med overbevisning fra industrien, og forbrukerne må ta aktive valg for å støtte dette. Relevante og overførbare resultater fra begge prosjektene vil derfor deles aktivt til industrien for å demonstrere gode løsninger for reduksjon av utslipp og inspirere til endring. Dette vil gjøres både gjennom informasjonsmateriale og gjennom deltakelse i relevante konferanser. For å skape bevissthet rundt bærekraftig matproduksjon og viktigheten av forbrukerens makt, vil informasjon bli delt gjennom blogg, nyhetsartikler og lignende. Disse aktivitetene vil gi prosjektet en større effekt ved å øke interesse og bevissthet, både blant industri og forbruker.

-

CONNECT will investigate the challenges and potential in reduction of GHG emissions from the Norwegian food chain as a part of strengthening the Norwegian participation and boosting impact in the H2020 project ENOUGH. During a period of 2 years, stakeholders in the meat and seafood sector will be targeted through 4 workshops (2 per sector) and produced information material. The first workshops will focus on building network in the Norwegian food industry in addition to mapping the needs and challenges in the specific sector. The last workshops will assess potential solutions to reduce GHG emissions. The information material will disseminate results from CONNECT as well as relevant emerging results from ENOUGH. Communication will also happen through participation in relevant trade conferences/meetings. To communicate the importance of the project and increase awareness among the public, consumers will be targeted through blogs, popular science papers, trade journals and other media. Through these activities, impact will be boosted by making the results more applicable in addition to increasing the interest and awareness within the industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder