Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PLAST i NOrsk LANDbruk

Alternativ tittel: Plastic in Norwegian agriculture

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

333197

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Plastprodukter er viktige i landbruket, og i EU benyttes ca. 2 million tonn plast årlig. I Norge er plastprodukter også en viktig del av landbruket, og sektoren har det tredje største forbruket etter emballasje fra husholdninger og industri. I det norske landbruket benyttes plastfolie blant annet til produksjon av rundballer, landbruksfilm for å beskytte avlinger, som jorddekke, og såkorn, kalk, gjødsel og plantevernmidler oppbevares oftest i plastemballasje. Ved bruk av plastfolie og -film i det åpne landskapet, samt annen plast som kan komme på avveie, vil deler av plasten kunne forvitres og brytes ned til mindre biter som kan spres i jordsmonnet. I tillegg vil plast kunne tilføres til jordsmonnet fra atmosfæren, fra visse typer gjødsel, frø og plantevernmidler, samt slam og kompost som benyttes til jordforbedring. De langsiktige konsekvensene av denne jordforurensningen er i dag ukjent. Blant annet er kunnskap om opptak av plast i biota og planter, effekt på avlingsutbytte og endring i fysisk-kjemiske egenskaper i jordsmonnet manglende. I H2020-prosjektet, PAPILLONS, koordinert av NIVA, vil kilder, atferd og effekter av plast i landbruksjord belyses. Prosjektet er fundert på såkalt «multiactor approach», det vil si spesiell bred brukermedvirkning, og bønder, forvaltning, industri, NGOer og forskere fra ulike land er involvert i prosjektet. I Norge er kunnskap om plast i landbruksjord manglede, og en felles plattform for aktører som jobber med plastspørsmål i landbruket er mangelfullt. I PLASTiNOLAND støtter NIVA det nyopprettede nettverket Forum Landbruksplast, som vi håper kan bli et nasjonalt knutepunkt for alle som jobber med plastspørsmål knyttet til landbruket. Aktuell informasjon fra PAPILLONS vil bli delt og konferanser vil avholdes, og aktører i Norge vil videre få mulighet til å engasjere seg i aktiviteter som gjennomføres i PAPILLONS.

-

Plastic is an important commodity in farming, improving crop protection and performance. In Europe about 2 Mt polymers are converted to agricultural plastics (APs) annually with a substantial fraction used in protected cultivation systems (mulching), seed coating or slow release agrochemicals. During use and end-of-life some AP degrade and generate fragments including micro- and nanoplastics that can accumulate in soil. The long-term impacts of this soil pollution are unknown. The H2020-project, PAPILLONS, coordinated by NIVA, aim to elucidate sources, behavior and effects of MNPs in agricultural soils. The project is funded on the premise of the multi-actor approach, with leading stakeholders from European governance, regulators, industry, farmers organizations, NGOs, and scientific/innovation networks. A key objective of PAPILLONS multi actor approach is to inform and influence international policy development and industrial/agricultural innovation agenda in this sector. In Norway the agricultural sector is the third largest user of plastics. Norwegian farming has peculiar conditions and demands which should be assimilated in the international debate on policy and soil protection regulation. The goal of PLASTiNOLAND is to enable Norwegian stakeholders (farmers, APs importer, APs recyclers, and regulators) to directly engage in PAPILLONS activities as recipient of new knowledge and contributors to the definition of international policy recommendations. In Norway, institutions working with issues related to APs are fragmented and a common network (Forum landbruksplast) has recently been established with minor funding for two years from the county governor of Vestland. PLASTiNOLAND will organize a series of conferences and clustering activities with PAPILLONS to further develop this Forum into a national hub of knowledge sharing and policy debate on plasticulture, with a solid connection and leverage in the broader European context.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder