Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Utvidede markedsmuligheter for ingredienser og kosttilskudd basert på norske marine sidestrømmer.

Alternativ tittel: FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Expanded market opportunities for ingredients and dietary supplements based on Norwegian marine side streams.

Tildelt: kr 0,80 mill.

Gjennom EU-prosjektet Aquabiopro-fit, har det vært utviklet produkter basert på blant annet marint restråstoff. For å presentere både forskningsresultater og smake på produkter fremstilt gjennom prosjektet arrangerte Nofima en tre-retters lunsj på Restaurant Skyskraperen i mars 2023. Under denne FORSTERK-lunsjen ble menyen beriket med forskjellige produkter basert på marint restråstoff, for å synliggjøre mulig bruk av disse. Totalt ble rettene beriket med til sammen 29,3 gram proteiner per servering. Aquabiopro-fit prosjektet har hatt som målsetting å øke utnyttelse av marint restråstoff for å produsere produkter med mulig helseeffekter, og disse forskningsresultatene ble også presentert. Relevante næringsaktører, representanter fra akademia, politikere og media ble invitert. Til sammen ble det sendt ut over 250 invitasjoner, hvorav ca 80 personer deltok på selve arrangementet. Deltagelse på lunsjen var gratis og ble dekket av prosjektmidler. Kronprinsparet ble også invitert på arrangementet, noe som resulterte i en privat lunsj med kronprins Haakon, statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete og Bergensordfører Linn Kristin Engø, på Nofimas lokaler i Bergen, hvor både produkt og forskningsresultater fra Aquabiopro-fit prosjektet ble presentert. I forbindelse med regjeringens havkonferanse serverte Nofima statsminister Jonas Gahr Støre, 5 statsråder og 200 gjester «Mat fra Havet»-smaksprøver. På menyen var det blant annet tunikatboller og pannacotta beriket med kollagen fra torskekinn.. Det er også laget en film som beskriver resultater fra Aquabiopro-fit tilgjengelig https://vimeo.com/807914815

Arrangementet på Ulriken og lunsjen med Kronprins Haakon genererte en rekke nyhetsartikler både i riksmedia, lokalaviser og sosiale medier. Bilder og informasjon om arrangementene ble delt på flere sosiale medier, inkludert Facebook, Instagram og LinkedIn. Eventet på Ulriken resulterte også til invitasjoner for å holde presentasjoner med prosjektresultater på bransjearrangementer med stor deltakelse av målgruppen. Resultatene forventes å ha stor nytteverdi da FORSTERK-prosjektet ble brukt til å synliggjøre mulighetsrommet for bruk av marint restråstoff.

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT vil øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt prosjekttresultatene oppnådd i AQUABIOPRO-FIT til norske interessenter og forbrukere. Noen av de viktigste resultatene oppnådd så langt i AQUABIOPRO-FIT er dokumenterte positive helseeffekter i celle- og museforsøk med ulikt prosesserte fraksjoner fra forskjellige fiskearter. Det er også produsert tabelletter og proteinkonsentrat som nå skal testes i kliniske humanforsøk for hud&hår forbedring, motvirkning av angst&depresjon samt sportsernæring for forbedret ytelse. Gjennom FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT ønsker vi å bruke de bioaktive ingrediensene som er utviklet gjennom AQUABIOPRO-FIT som ingredienser i matretter. Matrettene skal så serveres ved et arrangement der eksterne aktører og media er invitert for å øke oppmerksomheten rundt prosjekttresultatene. Ved å bruke de bioaktive ingrediensene i matretter vil vi demonsterer at bruksområdene utvides fra kosttilskudd til berikningsprodukter og dermed være av interesse for flere aktører. Dette kan føre til økt tilgjengelighet og bruk av produktene i dagliglivet, samt være utgangspunkt for samarbeid og nye forretningsmuligheter. Ved å synliggjøre bruksområder for marine sidestrømmer vil vi bidra til totalutnyttelse og verdiøkning av hele råstoffet. Dette er svært positivt med tanke på både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig bruk av marint råstoff. En mediekampanje i forkant, i løpet av, og etter FORSTERK-arrangementet vil skape publisitet rundt arrangementet og bruksområdene som er forespeilet. En vitenskapelig publikasjon vil også dokumentere resultatene fra FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT arrangementet og AQUABIOPRO-FIT for å øke kunnskapen rundt prosjektresultatene i FoU miljøer.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder