Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Utvidede markedsmuligheter for ingredienser og kosttilskudd basert på norske marine sidestrømmer.

Alternativ tittel: FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Expanded market opportunities for ingredients and dietary supplements based on Norwegian marine side streams.

Tildelt: kr 0,80 mill.

Matretter med ingredienser som har kommet ut av forskningen i AQUABIOPRO-FIT, skal serveres ved et arrangement der eksterne aktører og media er invitert. På den måten ønsker vi å øke oppmerksomheten rundt prosjektresultatene og vise at proteinpulver fra marint restråstoff kan brukes som ingredienser i mat. Dette kan føre til økt tilgjengelighet og bruk av produktene i dagliglivet. Matretter laget med ingredienser fra marint restråstoff kan bidra til nye ideer og økt oppmerksomhet rundt utnyttelse av hele fisken. Dette er svært positivt med tanke på både miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig bruk av marine råvarer. Eventuell medieomtale av arrangementet, vil gi populærvitenskapelig framstilling av resultatene. I tillegg vil Nofimas kommunikasjonsmedarbeidere lage nyhetssak, som publiseres på Nofima.no, og tilbys populærvitenskapelige publiseringsplattformer som forskning.no. Saken vil også gjøres tilgjengelig for allmenmedia via NTB, og dessuten spres via sosiale medier. Det er også aktuelt med populærvitenskapelig formidling av resultatene i prosjektet gjennom kronikk, der «forskerstemmen» forklarer til et allment publikum.

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT vil øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt prosjekttresultatene oppnådd i AQUABIOPRO-FIT til norske interessenter og forbrukere. Noen av de viktigste resultatene oppnådd så langt i AQUABIOPRO-FIT er dokumenterte positive helseeffekter i celle- og museforsøk med ulikt prosesserte fraksjoner fra forskjellige fiskearter. Det er også produsert tabelletter og proteinkonsentrat som nå skal testes i kliniske humanforsøk for hud&hår forbedring, motvirkning av angst&depresjon samt sportsernæring for forbedret ytelse. Gjennom FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT ønsker vi å bruke de bioaktive ingrediensene som er utviklet gjennom AQUABIOPRO-FIT som ingredienser i matretter. Matrettene skal så serveres ved et arrangement der eksterne aktører og media er invitert for å øke oppmerksomheten rundt prosjekttresultatene. Ved å bruke de bioaktive ingrediensene i matretter vil vi demonsterer at bruksområdene utvides fra kosttilskudd til berikningsprodukter og dermed være av interesse for flere aktører. Dette kan føre til økt tilgjengelighet og bruk av produktene i dagliglivet, samt være utgangspunkt for samarbeid og nye forretningsmuligheter. Ved å synliggjøre bruksområder for marine sidestrømmer vil vi bidra til totalutnyttelse og verdiøkning av hele råstoffet. Dette er svært positivt med tanke på både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig bruk av marint råstoff. En mediekampanje i forkant, i løpet av, og etter FORSTERK-arrangementet vil skape publisitet rundt arrangementet og bruksområdene som er forespeilet. En vitenskapelig publikasjon vil også dokumentere resultatene fra FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT arrangementet og AQUABIOPRO-FIT for å øke kunnskapen rundt prosjektresultatene i FoU miljøer.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler