Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Strategies for Circular Agriculture to reduce GHG emissions within and between farming systems across an agro-ecological gradient

Alternativ tittel: Strategier for sirkularitet i landbruket for å redusere klimagassutslipp i og mellom landbrukssystemer langs en agro-økologisk gradient

Tildelt: kr 5,1 mill.

CircAgric-GHG samler et tverrfaglig, verdensledende team av forskere med ekspertise innen integrerte avlings- og husdyrsystemer (ICLS), sirkularitet, klimagassutslipp, (inter-)systemmodellering, digitalt landbruk, fjernmåling, bærekraftig arealbruk og samfunnsøkonomi på gårdsnivå. I tillegg til sterk pan-europeisk ekspertise, inkluderer CircAgric-GHG partnere fra Global Research Alliance (GRA), som er et samarbeidende globalt nettverk av forskere som adresserer globale landbruksutfordringer. Det overordnede målet med CircAgric-GHG er å øke sirkulariteten innenfor og mellom gårdstypologier over en agroøkologisk gradient fra det arktiske klimaet i Norge, via det oseaniske klimaet i Storbritannia og Irland, kontinentalt klima i Tyskland, middelhavsklima i Spania og Italia til tropene i Kenya og det tørre og tempererte klimaet i Sør-Afrika – for å redusere klimagassutslipp og skape bredere bærekraftig matproduksjon på ulike skalaer (gårdsnivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Løsninger vil bli oppnådd ved kombinert innsats fra internasjonalt anerkjente forskere, interessenter og ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som inkluderer satellitt- og drone-fjernmåling, ved overvåking av utslipp fra husdyr- og jord ved bruk av flux-towers og GreenFeed, og «State-of-the-art» for modellering av miljø. Gjennom omfattende undersøkelser av sirkularitet og klimagassreduksjon på tvers av ulike skalaer, stiller vi følgende spørsmål: 1) Hvor sirkulær og "mixed" er eksisterende gårdstypologier? 2) Hvordan påvirker spesifikke sirkulære praksiser klimagassutslipp og miljømessig bærekraft på ulike skalaer? 3) Hva er barrierene for å realisere økt sirkulært over hele Europa og Afrika?

European farms trend towards specialisation and high yields but have become increasingly dependent on external inputs to compensate for declining recycling of nutrients. Farms in sub-Saharan Africa less specialized, have low inputs and yields and higher vulnerability to climate change. In Europe, re-coupling of livestock and crop systems could play an important role in more efficient (re)cycling of resources across livestock and crops, and food value chains. In Africa, integrating sustainability and resilience objectives with enhanced food security could avoid some of the trade-offs currently experienced in Europe (e.g., high GHG emissions and N pollution). CircAgric-GHG represents 17 world-leading researchers from 8 countries with expertise in livestock, cropping systems, farm and landscape modelling, LCA and ecosystem services. The consortium will draw upon state-of-the-art knowledge, research methods and models to assess how circular practices can deliver sustainable food systems. Using farm typologies as a baseline, the extent of existing circular practice implementation will be evaluated. Promising practices to enhance circularity will be proposed across typologies and agro-ecological zones. High-resolution modelling of resource cycling and GHG emissions at farm and landscape level will be undertaken using process- and farm models, with remote sensing of particularly uncertain land use emission fluxes using novel satellite and drone technology. LCA will be applied to integrate modelling outputs into environmental footprints of food production, developing a novel framework for future projects. Farm-scale modelling will also inform a marginal abatement cost curve and a decision support tool, enabling robust comparison of GHG abatement efficacy of specific circular practices. Stakeholder dialogue via workshops and focus groups will identify systemic lock-ins and levers pertinent to wide scale deployment of circular practices, culminating in a Transition Roadmap

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioøkonomiMiljø og naturmangfoldLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLandbrukHusdyrERA-NETPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningMatLandbrukPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerBransjer og næringerVarehandelKlimaMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerLandbrukGrunnforskningBioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje LivsvitenskapLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukERA-NETERA-NET CofundLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioteknologiLandbruksbioteknologiPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapMatMat - Grønn sektorPortefølje Energi, transport og lavutslippInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningInternasjonalisering