Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Strategies for Circular Agriculture to reduce GHG emissions within and between farming systems across an agro-ecological gradient

Alternativ tittel: Strategier for sirkularitet i landbruket for å redusere klimagassutslipp i og mellom landbrukssystemer langs en agro-økologisk gradient

Tildelt: kr 5,1 mill.

CircAgric-GHG samler et tverrfaglig, verdensledende team av forskere med ekspertise innen integrerte avlings- og husdyrsystemer (ICLS), sirkularitet, klimagassutslipp, (inter-)systemmodellering, digitalt landbruk, fjernmåling, bærekraftig arealbruk og samfunnsøkonomi på gårdsnivå. I tillegg til sterk pan-europeisk ekspertise, inkluderer CircAgric-GHG partnere fra Global Research Alliance (GRA), som er et samarbeidende globalt nettverk av forskere som adresserer globale landbruksutfordringer. Det overordnede målet med CircAgric-GHG er å øke sirkulariteten innenfor og mellom gårdstypologier over en agroøkologisk gradient fra det arktiske klimaet i Norge, via det oseaniske klimaet i Storbritannia og Irland, kontinentalt klima i Tyskland, middelhavsklima i Spania og Italia til tropene i Kenya og det tørre og tempererte klimaet i Sør-Afrika – for å redusere klimagassutslipp og skape bredere bærekraftig matproduksjon på ulike skalaer (gårdsnivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Løsninger vil bli oppnådd ved kombinert innsats fra internasjonalt anerkjente forskere, interessenter og ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som inkluderer satellitt- og drone-fjernmåling, ved overvåking av utslipp fra husdyr- og jord ved bruk av flux-towers og GreenFeed, og «State-of-the-art» for modellering av miljø. Gjennom omfattende undersøkelser av sirkularitet og klimagassreduksjon på tvers av ulike skalaer, stiller vi følgende spørsmål: 1) Hvor sirkulær og "mixed" er eksisterende gårdstypologier? 2) Hvordan påvirker spesifikke sirkulære praksiser klimagassutslipp og miljømessig bærekraft på ulike skalaer? 3) Hva er barrierene for å realisere økt sirkulært over hele Europa og Afrika?

European farms trend towards specialisation and high yields but have become increasingly dependent on external inputs to compensate for declining recycling of nutrients. Farms in sub-Saharan Africa less specialized, have low inputs and yields and higher vulnerability to climate change. In Europe, re-coupling of livestock and crop systems could play an important role in more efficient (re)cycling of resources across livestock and crops, and food value chains. In Africa, integrating sustainability and resilience objectives with enhanced food security could avoid some of the trade-offs currently experienced in Europe (e.g., high GHG emissions and N pollution). CircAgric-GHG represents 17 world-leading researchers from 8 countries with expertise in livestock, cropping systems, farm and landscape modelling, LCA and ecosystem services. The consortium will draw upon state-of-the-art knowledge, research methods and models to assess how circular practices can deliver sustainable food systems. Using farm typologies as a baseline, the extent of existing circular practice implementation will be evaluated. Promising practices to enhance circularity will be proposed across typologies and agro-ecological zones. High-resolution modelling of resource cycling and GHG emissions at farm and landscape level will be undertaken using process- and farm models, with remote sensing of particularly uncertain land use emission fluxes using novel satellite and drone technology. LCA will be applied to integrate modelling outputs into environmental footprints of food production, developing a novel framework for future projects. Farm-scale modelling will also inform a marginal abatement cost curve and a decision support tool, enabling robust comparison of GHG abatement efficacy of specific circular practices. Stakeholder dialogue via workshops and focus groups will identify systemic lock-ins and levers pertinent to wide scale deployment of circular practices, culminating in a Transition Roadmap

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Portefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Klima, polar og miljøLavutslippLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje LivsvitenskapNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapInternasjonaliseringFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultAnvendt forskningBioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerBioøkonomiØvrig bioøkonomiJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)Co-Funded/ERA-NETCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Joint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI FACCELandbrukInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLandbrukHusdyrLandbrukJordMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLandbrukPlanterLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatMat - Grønn sektorLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Klima, miljø og energiMatLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser