Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Design of long-acting SARS-COV-2 neutralizing antibodies

Alternativ tittel: Design av langtidsvirkende SARS-COV-2 nøytraliserende antistoffer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Eldre og personer med svekket immunsystem responderer ikke nødvendigvis effektivt på vaksiner. Det er derfor et presserende behov for spesifikk behandling som forhindrer utvikling av alvorlig COVID-19. Utvikling av monoklonale antistoffer som er spesifikt målrettet mot viruset etterfulgt av blokkering av infeksjon og eliminering fra kroppen er en attraktiv strategi for både terapi og forebyggende behandling. Dette er støttet av nyere kliniske data. Antistoffbehandling er imidlertid dyrt og dessverre ikke nødvendigvis tilgjengelig for de som er i nød på globalt plan. Som sådan har vi i samarbeid med internasjonale ideelle organisasjoner isolert fullstendig humane monoklonale antistoffer som effektivt blokkerer alle relevante SARS-CoV-2-stammer av bekymring. Antistoffene binder seg til uavhengige og konserverte bindingssteder på piggproteinet, og kan derfor gis som en cocktail. Imidlertid har opptak og tilgjengelighet av slike monoklonale antistoffer ekstremt begrenset på grunn av høye doser som kreves og intravenøse formuleringer. I dette prosjektet har vi testet ut en unik antistoffteknologi, patentert og utviklet av oss, for å undersøke om teknologien kan brukes til å forlenge plasmahalveringstiden og forbedre distribusjonen av monoklonale antistoffer av typen IgG1 rettet mot SARS-CoV-2. Resultatene viser at de monoklonale antistoffene kombinert med teknologien lar seg produsere tilsvarende effektivt som de parentale antistoffene. Videre viser vi at teknologien gir betydelig forlenget virkningstid i en humanisert musemodell under optimale forhold som er prediktivt for farmakokinetikk i en human setting. De svært gode dataene motiverer nå for verifisering av teknologien i ikke-humane aper.

Resultatene viser at en unik antistoff-teknologi kombinert med to uavhengige anti-SARS-CoV2 IgG-antistoffer gir betydelig forlenget halveringstid i en optimal humanisert dyremodell. Teknologien påvirker verken produksjon av antistoffene eller evne til å nøytralisere SARS-CoV-2 negativt. Prosjektet har derved lykkes med å vise at en egenutviklet antistoff-teknologi kan benyttes til å forlenge virkningstiden til monoklonale antistoffer, noe som er svært gunstig ved profylaktisk behandling av infeksjonssykdommer. Dataene generert vil være viktige i den videre kommersialiseringsfasen hvor vi nå kan vise til konkrete eksempler i fra den aller beste musemodellen tilgjengelig for dette formålet. Målet videre er å vise konseptet i ikke-humane aper samtidig som vi aktivt vil arbeide for at teknologien kommer til anvendelse.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet