Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Marine Forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore biodiversity

Alternativ tittel: Undervannsskogenes dyr, planter og alger: naturbaserte verktøy for å beskytte og gjenopprette biologisk mangfold

Tildelt: kr 3,0 mill.

Undervannsmiljøer som sjøgressenger, tareskog og dyphavskoraller er økosystemer med høy biodiversitet, er viktige for mange organismer gjennom gyteområder, beskyttelse og mattilgang, beskytter kystområder og lagrer karbon fra atmosfæren. Bevaring og gjenoppretting av disse habitatene er derfor viktig for å fortsette å dra nytte av disse økosystemtjenestene i fremtiden. RESTORESEAS er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med elleve land for å utvikle nye metoder for beskyttelse og gjenoppretting av disse økosystemene. Dette inkluderer forsøk på gjenoppretting av økosystemer, estimater av tidligere og nåværende utstrekning og funksjon samt fremtidsscenarioer for utsatte områder. NORCE bidrar med kompetanse på bruk av miljø-DNA, både for et innblikk i organismetilstand tilbake i tid, for kartlegging av organismer i sediment og vannmasser tilknyttet denne typer økosystemer fra Norge til Brasil, og overvåking av sykdomsskapende organismer og patogener. Den koordinerte tilnærmingen gir et overblikk over utfordringene knyttet til bevaring og overvåking av utsatte områder, slik at forvaltningsstrategier kan utformes for å bevare økosystemfunksjoner over lang tid i lys av utfordringer som menneskelige påvirkninger og klimaendringer.

RESTORESEAS is a holistic integration of climate-adaptation in conservation and restoration, at functional scales from gene expression to cross-ocean distributions and long-term baseline shifts including past eDNA imprinted in marine sediments. It develops approaches for conservation and restoration integrating previously overlooked roles of microbes and pathogens. Biodiversity predictions over space and time, compared with past and future climate proxies, will reveal climate-threatened marine forests of the Atlantic Ocean, as regions where restoration plans require climate-adapted strategies. Biodiversity tendencies over time includes estimates using complementary approaches - models trained with global data and eDNA estimates of past and current baselines in biodiversity including estimates from eDNA of ancient sediments of natural and disturbed sites. RESTORESEAS will develop ecosystem function indicators based on descriptors of total biodiversity using eDNA of the water, and long-term biodiversity tendencies and carbon sequestration using eDNA of relevant sediments. RESTORESEAS will be proof of concept of the use of genetic and functional diversity in restoration of degraded habitats, including functional genetic diversity (best adapted genotypes), and diversity and role of symbionts and pathogens. The societal outcomes build on expanding the already ongoing successful examples practices of local integration of citizens (fishermen and teachers) in restoration, ensuring that the willingness to improve these habitats will continue in civil society in the long-term after the project ends. We will continue our work with local and global institutional contacts and involvements and with the support of BiodivERsA in policy communication towards the EU and the UN strategies. RESTORESEAS will spread by going beyond theory in demonstrating results that serve as role models, and offering ways to use our support for replication of the same initiatives globally.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling