Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

The effect of using functional training methods improving specific physical performance in footballers, sedentary workers, and elderlies.

Alternativ tittel: Effekten av å bruke funksjonell trening som forbedrer fysisk ytelse og funksjon for fotballspillere, stillesittende arbeidere og eldre.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

333271

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Funksjonell trening er en aktivitetsform som de siste årene har fått mer og mer innpass i treningsbransjen. Det overordnede formålet med funksjonell trening er at man ved bruk av spesifikke øvelser skal forbedre funksjonalitet for enten en enklere hverdag eller i idrettssammenheng. Denne forbedringen i funksjonalitet gjøres først og fremst gjennom å forbedre kroppens balanse, koordinasjon, bevegelighet og styrke. Forskning viser at det er en sammenheng mellom funksjon og livskvalitet. Movement Map er en bedrift med et primært formål å sette funksjonell trening i system. Med utgangspunkt i tidligere universitetsprosjekter er det utviklet egne treningskonsepter for fotballspillere, kontorarbeidere og eldre. Basert på konkrete tester for den enkelte målgruppe, som kartlegger de fysiske styrker og svakheter, kan systemet ved hjelp av en algoritme skreddersy et funksjonelt treningsløp tilpasset den enkelte og dens behov. Erfaringer fra dette prosjektet skal bidra til å gi mosjonister og idrettsutøvere tilgang til et treningssystem som er i stand til å utvikle individualiserte treningsopplegg for å oppnå bedre funksjonalitet i hverdagen eller i idrettssammenheng. Dette ph.d.-prosjektet ønsker å undersøke treningseffekten ved hjelp av konseptene fra Movement Map opp mot lignende konsepter på markedet, hvor ytelse vil bli målt med et spesifikt tilpasset testbatteri for den enkelte målgruppe. Prosjektet vil bestå av tre deler, hvor den første delen skal undersøke den fysiske og fotballtekniske effekten av unge fotballspillere i bruken av systemet. I det andre prosjektet skal systemet for kontorarbeidere undersøkes, hvor effekten på generell helse skal måles. I det siste prosjektet med eldre undersøkes systemets effekt på eldres balanse og funksjon i hverdagen. Samlet sett skal dette Ph.D.-prosjektet bidra til ny kunnskap om funksjonell trening, noe som vil komme trenings- og behandlingsbransjen til gode på sikt.

Funktionel træning har vist sig nyttig inden for rehabilitering og præstationsoptimering, hvor dets formål er at udvikle dynamisk ledstabilitet, neuromuskulær kontrol, muskelstyrke og udholdenhed. Funktionelle træningsprogrammer indeholder typisk en kombination af 4 fokusområder, som omfatter (a) dynamiske rygstabiliseringsøvelser udført for at øge rygstabiliteten under bevægelse, (b) balance- og proprioceptionøvelser udført for at forbedre neuromuskulær kontrol, (c) fleksibilitetsøvelser udført for at genvinde hele bevægelsesområdet ved et led, og (d) modstandsøvelser udført til udvikling af funktionel styrke og udholdenhed. Per i dag har denne tilgang vist sig værende effektiv i en rehabiliteringssammenhæng, men der findes dog meget begrænset med forskning, der systematisk har undersøgt effektiviteten af funktionel træning til forbedring af daglig og sportslig præstation. Funktionel træning er defineret som en "systematisk tilgang til øvelser af en autentisk neuromuskulær funktion i menneskelig bevægelse". Menneskelig funktion påvirkes af flere faktorer, såsom alder, antropometriske forhold, motivation og genetik. SSA er et koncept, som sætter funktionel træning i system, hvor man igennem flere år har udviklet koncepter, som er tilpasset fodbold, kontor/stillesiddende arbejdshverdag og ældre. I dette projekt ønsker man at teste disse koncepter og tilhørende allerede udviklede tekniske løsninger. Koncepterne er designet til at opretholde eller forbedre bevægelsesfunktion, fysisk kapacitet, produktivitet og motivation for fysisk aktivitet. Projektet som har en varighed på 4 år er delt op i 4 faser, hvor de tre første faser består af 1 årige interventionsstudier med fokus at undersøge de tre tidligere nævnte koncepter i dette sammendrag. I den sidste fase vil man analysere og diskutere principperne brugt i koncepterne med det mål for øje, at udarbejde konkrete værktøjer til brug af andre funktionelle koncepter til både nytte for samfund og forskning.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd