Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2022

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

333437

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Geografi:

Haugesundkonferansen er en viktig arena i den maritime klyngen, og årets konferanse spiller sannsynligvis en større rolle enn på mange år. Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken. Her møtes politiske ledere, havner og rederier, maritime tjenesteleverandører og offentlige aktører. Årets program tar sikte på å være visjonært og fremtidsrettet. Haugesundkonferansen ser framover på det som skjer innenfor FoU og innovasjon. Konferansen har utviklet seg til å fokusere på fremtidsmuligheter og nye løsninger og den rollen som FoUI har i dette arbeidet. Konferansen knytter politiske beslutningstakere, forskere, rederier, sjøfolk, havner, industri og offentlige etater sammen. På denne måten er ett av målene å bidra til at gode resultater fra forskning når ut til aktørene. I tillegg ønsker konferansen også å tilby aktørene et område for utstilling. Konferansen har en "rød tråd" innen ny digitalisering og bærekraftig teknologi med bl.a fokus på: Overordnet politikk og rammer Bærekraftige løsninger Digitalisering Havvind Maritim 21 Kompetanse Autonome løsninger Nye markeder Samspill mellom offentlige myndigheter, rederier, havner, industri og forskningsmiljøer. Følgende MAROFF prosjekter blir presentert på konferansen: 1. 2. 3.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2