Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue JC2021 – WOODforHEALTH, Promoting safe and extended use of wood products in health buildings

Alternativ tittel: WOODforHEALTH, Fremme sikker og utvidet bruk av treprodukter i helsebygg

Tildelt: kr 3,1 mill.

Tre er et populært byggemateriale, men er oppfattet som uhygienisk og vanskelig å rengjøre, noe som har begrenset bruk av tre i helsebygg. Dette er uheldig med henblikk på at forskning tyder på at tre kan betydelig forbedre kvaliteten på innemiljøet og brukes til å redusere energibehov til oppvarming og/eller ventilasjon. Målet med prosjektet WOODforHEALTH er å fremme sikker og økt bruk av treprodukter i helsebygg. Prosjektet kartlegger retningslinjer, krav og fyrtårnprosjekter i Europa, undersøker hygiene og renhold av treoverflater, og utvikler antimikrobielle overflatebehandlingsprodukter. I begynnelsen har prosjektgruppen kartlagt kravprofilene til overflater i ulike soner/avsnitt (pasientrom, korridorer o.l.) i ulike typer helsebygg, som sykehus og omsorgsboliger. Det ble også utarbeidet en oversikt over vellykkede eksempler på helsebygg med utstrakt bruk av tre i de ulike partnerlandene. Resultatene fra dette ga viktige innspill til de etterfølgende arbeidspakkene. Det ble utviklet grunnleggende formuleringer for malingsprodukter i tett samarbeid med industripartnerne. Videre ble det identifisert nye biobaserte tilsetningsstoffer gjennom mikrobielle undersøkelser, og disse vil nå bli brukt i de utviklede malingsformulingene. I tillegg ble andre viktige tekniske egenskaper, som kjemisk motstandsdyktighet, grundig undersøkt. Både utviklingen av overflatebehandlingsproduktene og karakterisingen av deres tekniske, økonomiske og økonomiske egenskaper pågår.

Wood has been experiencing a recent renaissance as construction material mainly due to its environmental assets. However, wood has the reputation off being prone to contamination and difficult to clean, which has limited its use in hospitals, healthcare units and other facilities with high demands towards surface hygiene. This is unfortunate as studies have shown that wood greatly aids the indoor environment quality (IEQ) and can be utilised to reduce energy use for heating and/or ventilation. WOODforHEALTH will promote safe and increased use of wood products through the development of antimicrobial surfaces, hygiene concepts and by providing the first extensive guideline for use of wood in healthcare buildings. This will be in response to demands from both the construction industry, investors and owners of healthcare buildings. The research team will explore the limits and potentials for wood products in healthcare buildings with an emphasis on surface aspects and use this exercise to develop a guideline. The aim of WOODforHEALTH is to meet these requirements with wood products whose uncoated and coated surfaces are holistically characterised for their technical, environmental, and economic performance. Three coating approaches are employed at different TRL levels to balance risk and close-to-market aspects: the development of non film-forming and film-forming coating systems by formulation as well as new binders by synthesis of non-leaching functional groups to the polymer. Natural polymers with antimicrobial effect will replace conventional toxic biocides. To address challenges of wooden surfaces, the characterisation includes all properties of importance in health facilities with respect to hygiene, mechanical and chemical resistance, photo-stability, flammability and water vapour damp diffusability. A wide range of dissemination activities will communicate the project results to stakeholders throughout Europe and the international scientific community.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram