Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Sustainable and compact Thermal Energy Storage Solutions, using Phase Change Materials

Alternativ tittel: Bærekraftig og kompakt termisk energilagring løsning med bruk av faseendringsmaterialer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

333822

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

PCM-TESS er et kommersialiseringsinitiativ fra SINTEF Energi for å oppnå termisk energilagring teknologi med bruk av faseendringsmaterialer (aka Phase Change Materials - PCM). Støtten fra Forskningsrådet skal bidra til å modne prosjektet kommersielt frem mot et oppstartsselskap (Cartesian AS) som skal levere den fremtidige teknologien. Fokus vil ligge på bærekraftige løsninger for medium- til storskala termisk energilagrings anlegg med PCM for bygningssektoren og næringsmiddelindustri sektorer, hvor potensiale for å redusere energikostnader er stort, og med mulighet for å integrere med mer fornybare energikilder (f.eks. PV) med bruk av termisk energilagring.

Støtten fra Forskningsrådet bidro til å modne prosjektet kommersielt frem mot et oppstartsselskap som skal levere den fremtidige teknologien.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020