Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

The AEGIS Dual Purpose Helmet - Surgical helmet and efficient respiratory protection in one device!

Alternativ tittel: AEGIS hjelmen - kirurgisk hjelm og effektiv åndedrettsvern i ett.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

333857

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

WHO anslår at opptil 180 000 helsearbeidere døde før mai 2021 av Covid-19. Vi kombinerer fordelene fra munnbind, motorisert åndedrettsvern og kirurgiske hjelmer i en innovativ hjelm, skreddersydd for helsevesenet. AEGIS hjelmen kan brukes som kirurgisk hjelm under ortopediske operasjoner og enkelt konverteres til et svært effektivt åndedrettsvern til for helsepersonell. Hjelmen beskytter mot virus, bakterier og andre skadelige partikler – flere hundre ganger bedre sammenliknet med FFP / N95 masker som ikke passer alle brukere. I motsetning til motoriserte åndedrettsvern er desinfeksjonen enkel da hjelmen er dekket av en engangshette mens en adapter hånddesinfiseres. I en beredskapssituasjon kan sykehuspersonell enkelt konvertere bruksutstyr til effektivt smittevernsutstyr. COVID-19 pandemien avdekket manglende beredskap av smittevernsutstyr i Norge. Men selv om tilgjengelig, gir munnbind og FFP / N95 ofte ikke tilstrekkelig beskyttelse og oppleves ofte ubehagelig ved langvarig bruk. På AHUS, har et team av ortopeder, ingeniører og filtereksperter derfor utviklet en filterløsning, som omgjør kirurgiske hjelmer, som normalt brukes under ortopediske operasjoner, til sikre smittevernhjelmer. FFI har testet «EURODAPTER»-en og fant at den gir flere hundre ganger bedre beskyttelse sammenliknet med FFP masker. Den er behagelig å bruke, pasienten kan se ansiktet til brukeren og den er enkel og rask og desinfisere med lite lagerplass. Alle funn er publisert, oppfinnelsen er patentsøkt. Vi har produsert en serie, som er i bruk ved operasjon-, intensiv- og medisinsk overvåkningsavdelinger på AHUS under nødsertifisering. Målet med dette prosjektet er utvikling av en ny type kirurgisk hjelm med innebygd filterfunksjon, AEGIS hjelmen i samarbeid med et etablert ingeniør- og designbyrå. Etter utviklings- og sertifiseringsfasen, vil et sterkt salgsteam bringe produktet til markedet. Såvidt vi vet finnes det ingen lignende kirurgiske hjelmer med filterfunksjon på markedet i dag.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020