Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

HANNAH

Alternativ tittel: HANNAH

Tildelt: kr 0,11 mill.

Hannah-prosjektet De sosiale nettverkene blir dårligere og færre nye kontakter kommer til, jo eldre vi blir. Eldre opplever ofte økende ensomhet og isolasjon. Målet med Hannah-prosjektet er å undersøke om matchmaking-algoritmer kan brukes til å etablere nye vennenettverk i voksen alder. Ambisjonen til Hannah-prosjektet er å støtte eldre voksne til å opprettholde et godt vennenettverk ved å tilby en innovativ tilnærming til å etablere nye sosiale kontakter ved å utvikle et kommunikasjonsverktøy i form av en høyttaler. I prosjektet er seniorer aktivt med i utviklingen av kommunikasjonsverktøyet gjennom fokusgrupper. I prosjektet skulle vi undersøke om algoritmer kunne ha en bredere tilnærming og fange opp flere dimensjoner som er relevant for menneskelig adferd. Kan algoritmer bidra til at eldre finner nye vennskap fra et bredere sosialt nettverk. Konseptet forfølger både sosial og emosjonell AI. Hvordan vil sammenfallende variabler som emner, emosjonelt temperament, kognitiv modus, sosiale ferdigheter, kommunikasjonsstil og andre individuelle parametre som sosioøkonomisk status, kjønn, helse og andre variabler som forstyrrer eller opprettholder nettverk, se ut. Vi vil deretter bruke språkbehandlingsteknikker for å identifisere hvilke parametre som skal brukes i matchmakingen. Resultatet skal brukes i en klyngeanalyse som skal brukes i trening av en modell for maskinlæring. Forskningsprosessen er underbygget av prinsipper for iterative brukersentrerte tilnærminger i forhold til design og etisk veiledning knyttet til god praksis i brukerinvolvering. Prosjektet er nå i ferd med å bli et kommersielt produkt rettet mot eldre.

Our focus groups clearly indicated the need for an easy tool to ineract socially. The match making system is under development.

Embracing the complexity of social networks in old age. In addition to the growing prevalence of age-related diseases, horizontal and social networks are shrinking, putting pressure on ageing societies. Integration into social networks promotes health and survival in old age. Social networks also act as moderators of disease and recovery histories of ageing-typical diseases such as heart disease, dementia and cancer. Objectives and insights to attain in the Small Collaborative Project (SCP) Develop a deeper understanding of the matchmaking process. What would the matching parameters look like, i.a. topics, emotional temperament, social style, cognitive mode, social skills, communication style, and other individual parameters like socioeconomic status, gender, health, and network-disturbing and network-sustaining variables. In this SCP, we aim to learn how-to-do good matches between users, which is vital to succeeding with our goals. Technological exploration We will use natural language processing techniques and preliminary information from psychologists to identify input parameters such as the person's topics of interest, emotional temperament, social style, cognitive mode, social skills, communication style, socioeconomic status, education level, gender, and age. The output will serve in a cluster analysis, which will train a machine learning (ML) model. The purpose of this model is to identify questions to be used by the matchmaking algorithm. Initially, we will use supervised learning, while we aim to build a fully unsupervised matchmaking algorithm capable of producing decision tree questions by itself. Our further aim is to develop a robust training set that improves the matchmaking algorithm from the very first beginning.

Budsjettformål:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme