Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimalisering av lagringsstabilitet og kvalitet i yoghurt

Alternativ tittel: Optimalization of storage stability and quality in yoghurt

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

333895

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hensikten med prosjektet er å få økt innsikt i hvordan råvaresammensetning og ulike prosessparametere påvirker kvaliteten på yoghurt og holdbarhetstiden. Dette prosjektet vil gjennomføres for å få økt kunnskap om og optimalisere yoghurtproduksjonen. Vi ønsker også å undersøke hvilke kvalitetsendringer som påvirker forbrukeravvisning av produktet ved å gjennomføre forbrukertester. Ved å gjøre dette kan vi potensielt optimalisere yoghurten og øke holdbarhetstiden slik at holdbarhetstiden settes i henhold til forbrukernes aksept for yoghurten. Kvalitetsdata kan gi oss informasjon som kan bidra til redusert mengde matsvinn ved at det kan gjøres vurderinger om holdbarhetstiden kan forlenges, og ved at produksjonsmetode og resepter kan optimaliseres. Målet er å bruke kvalitetsdata til produktutvikling for å kunne øke forbrukertilfredshet og redusere matsvinn. Den samfunnsmessige utfordringen vi står ovenfor for å nå FNs mål om reduksjon av matavfall krever en utvidelse av kvalitetsspekteret av matressurser som når menneskelig forbruk. Forsøkene som skal gjennomføres i dette prosjektet vil foregå i pilotanleggene til Tine og KBM. Det legges vekt på å gjennomføre forsøkene i en slik skala at de vitenskapelige funnene lettere kan overføres til en større skala og industriell produksjon. I dette prosjektet vil vi legge vekt på å finne relevante objektive målinger som gir informasjon om kvaliteten på yoghurt. Forskningsbasert innsikt er nødvendig for å kunne støtte arbeid med yoghurt i produksjon, produktutvikling og i andre sentrale funksjoner i TINE SA, som eksempelvis salg og marked.

Hensikten med prosjektet er å få økt innsikt i hvordan råvaresammensetning og ulike prosessparametere påvirker kvaliteten på yoghurt og holdbarhetstiden. Dette prosjektet vil derfor gjennomføres for å få økt kunnskap om og optimalisere yoghurtproduksjonen. I dette prosjektet ønsker vi også å undersøke hvilke kvalitetsendringer som påvirker forbrukeravvisning av produktet ved å gjennomføre forbrukertester. Ved å gjøre dette kan vi potensielt optimalisere yoghurten og øke holdbarhetstiden slik at holdbarhetstiden settes i henhold til forbrukernes aksept for yoghurten. Kvalitetsdata kan bidra til redusert mengde matsvinn ved at det kan gjøres vurdering om holdbarhetstiden kan forlenges og ved at produksjonsmetode og resepter kan optimaliseres. Målet er å bruke kvalitetsdata til produktutvikling for å kunne øke forbrukertilfredshet og redusere matsvinn. Den samfunnsmessige utfordringen vi står ovenfor for å nå FNs mål om reduksjon av matavfall krever en utvidelse av kvalitetsspekteret av matressurser som når menneskelig forbruk. Forsøkene som skal gjennomføres i dette prosjektet vil foregå i pilotanleggene til Tine og KBM. Det legges vekt på å gjennomføre forsøkene i en slik skala at de vitenskapelige funnene lettere kan overføres til en større skala og industriell produksjon. I dette prosjektet vil vi legge vekt på å finne relevante objektive målinger som gir informasjon om kvaliteten på yoghurt. Forskningsbasert innsikt er nødvendig for å kunne støtte arbeid med yoghurt i produksjon, produktutvikling og i andre sentrale funksjoner i TINE SA, som eksempelvis salg og marked.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd