Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Natural Seabed - Middelhavet

Tildelt: kr 0,49 mill.

Natural Seabed prosjektet har siden 2017 oppnådd ulike milepæler og er nå klar for å ta det neste steget ut i EU. 2017: Ideen Harbur Cleaning Concept blir født. Senere endres navn til Natural Seabed. Selskapet deltar på ryddeprosjekter av forlatte blåskjellanlegg i Vestland og tapte fiskeredskaper utenfor Finnmark for Kystverket og Fiskeridirektoratet 2018: Ansettelse av Subsea Manager. Natural Seabed vedtas som satsingsområde i målplan for 2023-24. 2019: Ansettelse av Markeds- og innovasjonsansvarlig (prosjektleder for Natural Seabed). Innvilget midler via Skattefunnsordningen og forprosjektmidler innvilget fra Innovasjon Norge. 2020: Forprosjekt og proof-of-concept gjennomført iht plan. Opprydding av akvakulturanlegg i Vestland fylke. Tildelt midler fra Handelens Miljøfond. 2021: Innvilget midler fra Kristiansund kommune. Prosjektetablererstøtte via PES-ordningen til Forskningsrådet. Arbeidet videre med kartlegging av egnende samarbeidspartnere i EU. For 2022 planlegges innlevering av EU-Missions søknad samt bygging av første ROTC/verktøybærer. Første ryddefartøy planlegges ila 2023. CVer for prosjektgruppen er på 25 sider. Det er kun mulig å laste opp 4 sider. Ved ønske kan CVer ettersendes.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa