Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

A novel therapeutic biologic for treatment of autoimmunity

Alternativ tittel: En ny terapeutisk legemiddelkandidat for behandling av autoimmunitet

Tildelt: kr 5,0 mill.

Mange autoimmune sykdommer er karakterisert ved kontinulerlig produksjon av autoreaktive antistoffer som driver patogenese. Dette er livslange sykdommer uten kjent kur, og dagens behandlingsalternativer inkluderer injeksjon av store doser steroider eller antistoffterapi. Det er derfor et presserende behov for sikrere og mer spesifikke behandlingsformer. Vårt laboratorium er i den internasjonale forkant av studier om hvordan antistoffer transporteres innenfor og på tvers av celler, og vi har brukt denne kunnskapen til å utvikle en terapeutisk kandidat. Kandidaten er et designet protein som induserer rask nedbrytning og fjerning av antistoffer i en moderne humanisert musemodell. Svært oppmuntrende data motiverer til videre utvikling og testing. I dette verifikasjonsprosjektet skal vi gjennomføre sentrale eksperimenter for å validere kandidaten, samtidig som vi utarbeider forretningsplanen for et nytt norsk bioteknologiselskap. Den terapeutiske kandidaten kan brukes til å behandle en rekke sykdommer.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020