Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategic collaboration between NORCE, IFE, NORSAR in Norwegian and European Arena for SET Plan CCS Implementation (2022-2024)

Alternativ tittel: N/A

Tildelt: kr 0,82 mill.

CCS (fangst og lagring av CO2) er en nøkkelteknologi for å redusere CO2-utslipp og begrense globale klimaendringer. Hovedmålet med NORCCS-alliansen er å øke synligheten til norske CCS-aktører, for å gjøre det norske CCS-miljøet i stand til å støtte en vellykket implementering av CCS i en skala som er nødvendig i nærmeste fremtid for å nå de fastsatte EU- og nasjonale mål. . Hovedmålene for NORCCS-prosjektet er å spille en betydelig rolle i de strategiske prosessene på den europeiske CCS-arenaen for å sikre en vellykket implementering av CCS. Partnere i NORCCS Alliance - NORCE, IFE og NORSAR - vil samarbeide på EU- og nasjonal arena for å styrke det norske CCS-miljøet ved å delta i eksisterende fora, som The European Energy Research Alliance (EERA) og det internasjonale CCS-nettverket CO2GeoNet, og å bidra til viktige strategiske dokumenter og kunnskapsformidling via nasjonale og internasjonale workshops som fremmer utvikling og implementering av CCS i Europa. For eksempel har vi planer for parallell-sesjoner i forbindelse med internasjonale CCS-konferanser som COP- og GHGT-konferanser. Vi ønsker også å fortsette å organisere lokale seminarer og kurs for interessenter og allmennhet for å øke CCS-kunnskapen og aksepten i samfunnet og blant vanlige borgere.

NORCCS Alliance is a national collaboration partnership consisting of NORCE, IFE and NORSAR. We believe this alliance represents the best Norwegian competence within CO2 transport, storage, leakage monitoring and social awareness and acceptance. NORCCS, together with the world leading CCS competence at SINTEF / NCCS, will be an unique and strong national team in the European CCS arena for realization of large scale CCS implementation in the nearest few years. The main objectives of the NORCCS project is to facilitate NORCCS Alliance to play a significant role in the strategic processes in European and natinal CCS arena and to ensure successful implementation of CCS. In order to achieve the set goal, we will work together through join activities as described below: - Establish close link with the EU office through NORCE's office in Brussels, and organize at least 1 joint activity per year in collaboration with important stakeholders in EU research communities. - Strengthen the collaboration with relevant organizations for CCS, such as CO2GeoNet and EERA Joint programs with at least 1 joint activity per year. - Facilitate communication and information leverage between the NORCCS partners' cross-institutional expert teams for CCS research and exercise strong influence on EU CCS R&D programs, national and international CCS legal and ISO framework. - Play an active leading and partner role with other national research centers (NCCS, LowEmission Center, NCS2030, etc) to form an even stronger Norwegian national team in the EU / international arena. - Review and issue important position documents and work programs with our joint competence - Facilitate the NORCCS members to participate joint H2020 activities embarked by, for example, EERA or CO2GeoNet. - Promote experts and competence in NORCCS to leading roles and positions in EU CCS arena to achieve higher impact and to ensure alignment of research funding in Norway, EU and other European countries.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering